Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 24.11.2020 - PS 88/20 Retningslinjer SMIL 2021

Saksbehandler : Cecilie Blakstad Løkken

Arkivref : 2020/3480 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 24.11.2020 88/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Retningslinjene for SMIL 2021 tas til orientering.

Vedlegg: 

  1. Innmelding behov for 2021 og rapportering for 2020 SMIL
  2. Kommunale retningslinjer for SMIL 2021

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger: 
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket. Tilskudd etter forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket skal gis til tiltak som går utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift. Et formål med ordningen er å målrette innsatsen og tiltakene best mulig på bakgrunn av lokale miljømessige behov og utfordringer.

Kommunen skal fastsette retningslinjer for prioritering av søknader. Tilskudd til prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra disse retningslinjene. Retningslinjene skal utarbeides i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene i jordbruket lokalt.

I møte mellom landbrukskontoret og faglagene 3.11.2020 ble man enige om prioriteringer og søknadsfrist. I retningslinjene er prioriteringene omtalt på side 16 og søknadsfrist på side 5. Fra i år er også lister over prioriterte bekker inkludert (side 15). Rapporterings- og behovsskjema ble oversendt fylkesmannen 11.11.2020. Fylkesmannen fordeler midlene som reguleres av SMIL-forskriften til kommunene. Kommunens retningslinjer for SMIL vil være et grunnlag for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene. Det er kommunen som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd.

Vurdering:  

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.11.2020 15:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS