Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 12.01.2021

 

Møtested  : Fjernmøte Teams - kalles inn via outlook
Dato         : 12.01.2021
Tid            : 09:00 - 10:30
Til stede   : 9 representanter

 

I starten av møtet, før ordinær saksbehandling, var det orientering om status og framdrift ny kommuneplan v/samfunnsplanlegger Marthe Leistad Bakken.
Se presentasjonen som ble brukt her.

SP v/Siri-Gunn Vinne fremmet følgende forslag til tilleggssak:
Adkomstveier og trafikale løsninger ved skoleanlegg, idrettsanlegg og aktivitetsanlegg ved Vinne skole.
Utvalget sluttet seg enstemmig til dette. Saken behandles før sak 5/21.

 

Innkalling, sakliste, sakspapirer, vedlegg, protokoll m.m. fra møtet

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 12.01.2021

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja
Jorunn Dahling AP Medlem Ja
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

  

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 02.02.2021 09:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS