Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 18.05.2022

 

Møtested  : Møterom Porselenstrand, 3. etasje, Herredshuset. 
Dato         :  18.05.2022
Tid            :  09:00 - 13:15
Til stede   :  9 representanter. Repr. Oddleiv Aksnes ble innvilget permisjon kl 12:50, etter at sak 30/22 var behandlet. Til stede 8 representanter.

 

Før saksbehandling var det:

  • Felles orientering på kommunestyresalen for utvalg plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet.
    Tema: Handlings- og økonomiplanprosessen og arbeidet med ny organisasjonsplattform v/Elin Bjørnstad, folkehelsekoordinator, og Marthe L. Bakken, samfunnsutvikler.

  • Befaring på elvepromenaden m.m. på Ørmelen.

 

Repr. Jorunn Dahling (AP) hadde sendt inn følgende spørsmål i forkant av møtet:
På bakgrunn av artikkelen og opplevelsene til Geir Singstad ang forsøpling og mye plast lange Verdalselva ønsker Verdal Arbeiderparti å løfte spørsmålet om hva som kan, bør og må gjøres fra kommunen, for å avhjelpe utfordringen. For sånn er det vel ingen som ønsker å ha det?
Finnes det ordninger/plan for opprydding?
Hvem sitt ansvar?
Landbruks- og næringssjef Sten Solum svarte ut spørsmålet/orienterte.

Repr. Leif Johan Berg (SP) ba om å få satt følgende sak på sakskartet:
Tilbakeføring av areal fra boligformål til LNRF.
Ved votering ble det vedtatt å sette saken på sakskartet med 7 mot 2 stemmer (Oddleiv Aksnes (H) og Geir Singstad (AP).

 

Alle dokumenter til møtet (fra eInnsyn)

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 18.05.2022

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Siri-Gunn Vinne
SP Leder Ja
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Nina Antonie Solli SP Medlem Ja
Arvid Wold MDG Medlem Ja
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Nei Vara: Geir Singstad
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Vara: Anne Kolstad
Vidar Nordskag R Medlem Nei Vara: Åse Lovise Nessø

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

  

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 19.05.2022 07:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS