Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 01.06.2017

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:        01.06.2017
Tid:          09:00 - 10:10
Til stede:  12 repesentanter

 
 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 11/17 Godkjenning av møteprotokoll 06.04.2017 Protokoll
PS 12/17 Orientering bemanningsplan og diskusjon til forslag til vedtekter § 27 samarbeid Verdal og Levanger Saksframlegg Protokoll
PS 13/17 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 01.06.2017
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei Ingen vara
Ingunn Nistad Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 11/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 01.06.2017

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 6. april 2017 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 6. april 2017 godkjennes.
   

 

PS 12/17 Orientering bemanningsplan og diskusjon til forslag til vedtekter § 27 samarbeid Verdal og Levanger  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 01.06.2017

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om bemanningsplan pr 01.06.17 og utkast til vedtekter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
  
 
 

PS 13/17 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 01.06.2017

BEHANDLING:
Ingen orienteringer. 
 
    
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 13.11.2019 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS