Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 01.09.2016

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 01.09.2016
Tid: 10:30 - 11:10
Til stede: 13 representanter


 

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 04/16 Godkjenning av møteprotokoll 18.02.2016 Protokoll
PS 05/16 Orientering om arbeidet med ny organisering av Verdal kommune og avvikling av Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 06/16 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 18.02.2016
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  Charlotte Fætten Aakerhus møtte som vara
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ingunn Nistad Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunnsutvikling  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 04/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 01.09.2016

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18.02.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Protokoll fra møte 18.02.16 godkjennes.
    

PS 05/16 Orientering om arbeidet med ny organisering av Verdal kommune og avvikling av Innherred samkommune Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 01.09.2016

BEHANDLING:  
Kommunalsjef samfunnsutvikling, Trond Selseth, orienterte om prosessen for arbeidet videre.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
   
    


PS 06/16 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 01.09.2016

BEHANDLING:  
Lise Heggdal – ønsker orientering om nedlegging av asylmottaket.

Trond Selseth orienterte:
Virksomhetsområde Integrering og Mangfold. Leder ansatt 1. juli. Blir lokalisert i Møllegata og alle medarbeidere innenfor dette området blir lokalisert der etter hvert. Voksenopplæringen er godt i gang i 2. etasje Ungdommens hus.

30 flyktninger tatt i mot så langt i år.

Asylmottak opprettet 1.6. – ca 100 personer der nå- kommunen har fått gode tilbakemeldinger fra HERO, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med de. Fikk beskjed om nedlegging sist fredag. Stiller spørsmålstegn ved utvelgelsen av hvilke asylmottak som blir lagt ned. Ansatt en del personer – og her må det løses på lik linje som på andre steder med overtallighet og disse blir fulgt opp i henhold til de lover og regler som gjelder for dette.
 

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS