Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 06.04.2017

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:        06.04.2017
Tid:          09:00 - 09:30
Til stede: 13 medlemmer


 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 08/17 Godkjenning av møteprotokoll 16.03.2017 Protokoll
PS 09/17 Orientering om organisering og bemanningsplan - Nye Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 10/17 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 06.04.2017
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei Charlotte Fætten Aakerhus møtte som vara 
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara 
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ingunn Nistad Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 08/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 06.04.2017

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. mars 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 16. mars 2017 godkjennes.
  

 

PS 09/17 Orientering om organisering og bemanningsplan - Nye Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 06.04.2017

BEHANDLING: 
Rådmann gjennomgikk nytt organisasjonskart. Se presentasjonen som ble brukt her.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 

 

PS 10/17 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 06.04.2017

BEHANDLING:
Ingen orienteringer. 

   
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 13.11.2019 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS