Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 11.06.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 11.06.2015
Tid: 10:30 - 12.00
Til stede: 12 av 13 representanter

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 5/15 Godkjenning av møteprotokoll 12.02.2015 Protokoll
PS 6/15 Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 7/15 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 11.06.2015
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara 
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anita Karlsen møtte som vara
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei Ingen vara
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 05/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 12. februar 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 12. februar 2015 godkjennes.
  

PS 06/15 Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
   


PS 07/15 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 11.06.2015

BEHANDLING:  
Rådmannen orienterte om:

  • Medarbeiderundersøkelse er utsendt.
  • Kommunereform – møte i lokal styringsgruppe 18. juni 2015.
     

Lise Heggdal:

  • Saman om en betre kommune – fases ut som program i 2015. De fra Nord-Trøndelag som har deltatt i dette vil ha en erfaringskonferanse til høsten om dette.
     

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS