Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 12.02.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 12.02.2015
Tid: 09:00 - 10:30
Til stede: 12 av 13 representanter

 
 


Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/15 Godkjenning av møteprotokoll 20.11.2014 Protokoll
PS 2/15 Status kommunereformarbeidet - Protokoll
PS 3/15 Årsrapport 2014 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 4/15 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 12.02.2015
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Elin Myhre Norsk Sykepleierforbund Vara Ja Møtte for Rita Lande Høyby

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 01/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 12.02.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20.11.14 godkjennes.

Ved votering ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 20.11.14 godkjennes.
 

PS 02/15 Status kommunereformarbeidet Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 12.02.2015

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om status for kommunereformarbeidet.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 


PS 03/15
Årsrapport 2014 - Verdal kommune Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 12.02.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Årsrapport 2014 for Verdal kommune tas til orientering.
  


PS 04/15 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 12.02.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

  • Ørmelen Bo- og helsetun sertifisert som «Livsgledesykehjem» – første i Nord-Trøndelag.
  • Kort om regnskap 2014.
  • Sykefravær stiger – både korttid og langtidsfravær. For 2014 har vi 8,7 %, noe som er høyt. Dette er for øvrig en nasjonal trend.
  • Studiet Kommunal økonomi og ledelse ved HINT– rådmann er invitert til å diskutere innspill/bidrag til studiet for evt. redesign
     

 

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS