Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 12.02.15 - PS 3/15 Årsrapport 2014 - Verdal kommune

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref : 2015/735

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 12.02.2015 3/15
Formannskapet 12.02.2015 14/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Årsrapport 2014 for Verdal kommune tas til orientering.

Vedlegg:
Årsrapport

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:
I henhold til kommunenes plan- og styringssystem pkt. 4.2.3, skal det i januar hvert år utarbeides en Årsrapport med fokus på måloppnåelse og utvikling. Årsrapporten lages tidlig på året, slik at den kan inngå i kunnskapsunderlaget for revidering og utarbeidelse av planer gjennom året.

Årsrapporten må ses i sammenheng med Regnskap med årsberetning, hvor økonomisk status rapporteres. Årsberetningen ferdigstilles i mars, etter avslutning av årsregnskapet som har frist 15. februar.

Høsten 2013 ble Årsrapport 2012 evaluert. Formannskapets tilbakemelding var at de ønsket større fokus på måloppnåelse, mer aktiv bruk av Kostra og mer vekt på analyser.

Endelige Kostradata foreligger pr. 15. juni og innarbeides derfor i 2. tertialrapport.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 ble vedtatt i desember 2014. Kommunedelplaner for kultur, for oppvekst og for helse, omsorg og velferd er sluttbehandlet i januar 2015. Planene innehar målindikatorer som blir grunnlag for kommende års årsrapporter.

Planene innehar også samfunnsanalyser som er lagt til grunn for valg av mål, strategier og tiltak. Disse analysene skal i løpet av året samles til en helhetlig analyse og utvikles videre, som grunnlag for revidering av Planstrategien i 2016.

Årsrapporten for 2014 forholder seg til planer som gjaldt i 2014. Dvs.

 1. Planstrategi 2013-2016,
 2. Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 og
 3. Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014.
   

Målbeskrivelsene i disse planene er på strategisk nivå. Det betyr at Årsrapport 2014 i likhet med Årsrapport 2013 er en egenbeskrivelse av situasjonen slik vi ser den.

I Årsrapporten vurderes

 • Gjennomføring av tiltak i Økonomiplan/budsjett
 • Utarbeidelse av planer i henhold til Planstrategien
 • Situasjonen i driften i forhold til planlagt utvikling og mål
 • Nye utfordringer og behov
 • Revideringsbehov i planverket.
   

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.02.2015 11:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS