Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.02.2017

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:        16.02.2017
Tid:          09:30 - 11:05
Til stede:  11 representanter. Berit G. Nessø møtte fra sak 2/17. Til stede 12 representanter

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/17 Godkjenning av møteprotokoll 24.11.2016 Protokoll
PS 02/17 Forslag til revidert ansettelsesreglement Saksframlegg Protokoll
PS 03/17 Avviksrapport 2016 - Kvalitetssystemet Compilo - Orientering Saksframlegg Protokoll
PS 04/17 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 16.02.2017
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei Berit Gustad Nessø møtte som vara 
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei  
Ingunn Nistad Utdanningsforbundet Medlem Nei Christian Floan Aalberg møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 1/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.02.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24.11.16 godkjennes.»

Ved votering ble ordføreres forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24.11.16 godkjennes.     

 

PS 2/17 Forslag til revidert ansettelsesreglement  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.02.2017

BEHANDLING:
Berit Nessø tiltrådte. Til stede 12 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Innstilling til revidert ansettelsesreglement vedtas. Det nye reglementet gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.    

 

PS 3/17 Avviksrapport 2016 - Kvalitetssystemet Compilo - Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.02.2017

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Avviksrapport for 2016 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.

 

PS 4/17 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.02.2017

BEHANDLING:
Rådmannen
orienterte om:

  • Nye Verdal kommune. Etablering av Nye Verdal kommune, avvikling Innherred Samkommune, etablering av nye samarbeid.
  • Startet utredningsarbeid med sikte på å danne en felles innkjøpsorganisering – Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa.
     

  
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 13.11.2019 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS