Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.03.2017

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:        16.03.2017
Tid:          09:00 - 09:50
Til stede: 13 representanter

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 05/17 Godkjenning av møteprotokoll 16.02.2017 Protokoll
PS 06/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 07/17 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 16.03.2017
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ingunn Nistad Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 05/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.03.2017

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16.02.2017 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 16.02.2017 godkjennes.
 

 

PS 06/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.03.2017

BEHANDLING: 
Følgende ble utdelt:

  • Åpent brev fra ansatte Verdal brannstasjon.
     

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 

 

PS 07/17 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.03.2017

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:

  • Nye Verdal kommune – beskriver og designer en organisasjonsstruktur og bemanningsplan i løpet av mars – beskriver kompetanser og roller vi skal ha i Nye verdal kommune. I april skal de ansatte ha en oversikt. Innplassering i april og mai. Dette arbeid ferdig til 1. juni.
     

   
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 13.11.2019 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS