Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.05.2013

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 16.05.2013
Tid: 09:00 - 10:10
Til stede: 13 av 13 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
 
Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/13 Godkjenning av møteprotokoll 26.11.12 Protokoll
PS 02/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 03/13 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 16.05.2013
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Morten Egil Haga Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Iversen 
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Astrid Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

PS 01/13 Godkjenning av møteprotokoll  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.05.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag:
«Protokoll fra møte 26.11.2012 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 26.11.2012 godkjennes.

 


PS 02/13
Årsregnskap og årsberetning 2012 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.05.2013

BEHANDLING:
Revisor Terje Wist
kommenterte regnskap og årsberetning.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 


PS 03/13 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.05.2013

BEHANDLING:
Rådmannen
orienterte om:

 • «Saman om en betre kommune» - partsarbeid. Samkommunen er prosjekteier og vi er tildelt midler til dette arbeidet. Ufrivillig deltid og omdømme er våre tema.
   
 • Seniortiltak – og kjennskap om ordningen i organisasjonen. Gjennomfører nå en medarbeiderundersøkelse og vi håper det går an å tolke resultater å få en struktur på dette slik at det blir tema på virksomhetsledermøte 29. mai. Da blir det planlagt oppfølging videre, bl.a. seniortiltak.
   
 • Eiendommene i Vektergata – Melvoldgården og Gjensidigegården. Nedsatt styringsgruppe har nå vært på befaring. Starter med å få teknisk kunnskap om byggene og etter hvert vil det bli mer involvering av brukergrupper om innhold og fordeling av rom.
   
 • Økonomiplan 2014-2017 er startet opp. Dialogseminar vil bli avviklet undervegs i prosessen.
   

Spørsmål fra Christian F. Aalberg og kravet om to IA-møter hvert år og at dette må følges opp. Rådmannen svarte – IA-opplæringsdag gjennomført i år, men må bli flinkere til å gjennomføre de formelle møtene.

Publisert: 28.11.2012 08:41 Sist endret: 13.11.2019 10:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS