Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.10.2014

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 16.10.14
Tid: 09:00 - 10:30
Til stede: 10 representanter
 

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 7/14 Godkjenning av møteprotokoll 19.06.2014 Protokoll
PS 8/14 Orienteringer - Protokoll

  

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 19.06.2014
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Karsten Aksnes Fagforbundet Medlem Nei  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 07/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.10.2014

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 19. juni 2014 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 19. juni 2014 godkjennes.
  PS 08/14 Orienteringer
  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 1610.2014

BEHANDLING:
Det ble orientert om prosjektet «Saman om en betre kommune – ufrivillig deltid» ved:

Ordfører fremmet forslag om at saken tas til orientering.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS