Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 18.02.2016

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 18.02.2016
Tid: 11:05 - 11:55
Til stede: 13 representanter


I starten av møtet ble det orientert om:

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/16 Godkjenning av møteprotokoll 19.11.2015 Protokoll
PS 02/16 Kommunereformen- rådgivende folkeavstemming Saksframlegg Protokoll
PS 03/16 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 18.02.2016
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 01/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.02.2016

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 19.11.15 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 19.11.15 godkjennes.
   

PS 02/16 Kommunereformen- rådgivende folkeavstemming Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.02.2016

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
  
    


PS 03/16 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.02.2016

BEHANDLING:  
Arnstein Kjeldsen orienterte i starten av møtet om:

Rådmann orienterte om:

  • Regnskap 2015 – styringen som virksomhetslederne har tatt har hjulpet godt for å nå det målet som kommunestyret har satt. God jobbing i alle enheter.
  • Endring i måten vi jobber for mottak av flyktninger og integrerings- og mangfoldsarbeidet. Oppretter eget virksomhetsområde for dette som vil bli lagt under kommunalsjef samfunn. Virksomhetslederstilling er utlyst. Regner med å ha dette på plass til sommeren.
  • Stor aktivitet i organisasjon for øvrig.
  • Arbeidet med ungdommens hus.
     

Spørsmål fra Christian Aalberg:
Vi mister øremerket tilskudd for ekstra stillinger ved Verdalsøra ungdomsskole – hvordan skal dette håndteres?

Rådmann:
Det jobbes med dette. 
 

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS