Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 19.06.2014

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 19.06.14
Tid: 09:15 - 10:55 
 
 
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 4/14 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.2014 Protokoll
PS 5/14 Kunnskapsdannelse om kommunestrukturreformen - Protokoll
PS 6/14 Tertialrapport 1. tertial 2014 og det videre arbeidet med budsjettbalanse - Protokoll

  

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 19.06.2014
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Karsten Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 04/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.06.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 13.02.14 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 13.02.14 godkjennes.
 PS 05/14 Kunnskapsdannelse om kommunestrukturreformen
  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19-06.2014

BEHANDLING:
Ordfører og rådmannen gjennomgikk det som er kjent pr. i dag av rammer og utfordringer. Kommunene vil få en utredningsplikt og denne saken vil bli satt opp fast på hvert formannskapsmøte framover for å følge utviklingen og diskutere saken med lokalt perspektiv. Samkommunen er også foreslått å utgå som samarbeidsform mellom kommunen i kommuneloven. Det er også viktig at administrasjonsutvalget får denne kunnskapen og det er derfor naturlig at saken også drøftes i dette organet.

Det ble deretter en generell og uformell diskusjon omkring den bebudede kommunereformen 


PS 06/14 Tertialrapport 1. tertial 2014 og det videre arbeidet med budsjettbalanse Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.06.2014

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om utfordringer og tiltak i forbindelse med å få budsjettbalanse.
Ordfører fremmet forslag på at saken tas til orientering.

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til etterretning.
 

Til toppen av siden

Publisert: 07.02.2014 10:19 Sist endret: 13.11.2019 10:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS