Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 10.02.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : Onsdag 10.02.2010
Tid           : 12:00 - 13:25
Til stede  : 13 representanter
 
  
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 02/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre.

Saksframlegg
(PDF) 
Saksframlegg
(Word) 

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 03/10 Orienteringer

 

Protokoll


 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 10.02.2010
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Geir Sandholm Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
         
         
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

  
 
 
 
PS 01/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.02.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26.11.09 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26.11.09 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 02/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre.      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.02.2010

BEHANDLING:
Prosjektleder Anne Grete Wold orienterte om saken.

Fagforbundet v/Lise Heggdal fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Verdal kommune sender ei oppfordring til sekretariatet der vi synliggjør et behov for en fortsatt sentral bistand.
  Det er viktig at vi har et sentralt organ å kontakte for å bistå oss i arbeidet fremover.
  Et slikt sentralt organ kan bistå og hjelpe de kommunene, som ikke har vært med i programmet, men som ønsker å arbeide etter programmets hensikt og formål.
 2. Verdal kommune bør ha et organisasjons og utviklings- og kvalitetsutvalg etter intensjonene i HA Del B § 4 – partsammensatte utvalg, et forum til drøfting.
  Det er viktig at dette utvalget er trepartsammensatt og likeverdig i antall deltakere fra de tre partene.
   

Det ble først votert over administrasjonssjefens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over pkt. 1 i fagforbundets forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over pkt. 2 i fagforbundets forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert samlet over innstilling og forslag som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.
   

I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.

Verdal kommune sender ei oppfordring til sekretariatet der vi synliggjør et behov for en fortsatt sentral bistand.
Det er viktig at vi har et sentralt organ å kontakte for å bistå oss i arbeidet fremover.
Et slikt sentralt organ kan bistå og hjelpe de kommunene, som ikke har vært med i programmet, men som ønsker å arbeide etter programmets hensikt og formål.

Verdal kommune bør ha et organisasjons og utviklings- og kvalitetsutvalg etter intensjonene i HA Del B § 4 – partsammensatte utvalg, et forum til drøfting.
Det er viktig at dette utvalget er trepartsammensatt og likeverdig i antall deltakere fra de tre partene.
 
 
 
 
 
PS 03/10 Orienteringer.      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.02.2010

BEHANDLING:
Kontroller Trond Selseth orienterte om foreløpig regnskapstall 2009 og
Kommunalsjef oppvekst rapporterte på årsverksutvikling for et oppvekstområde.
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 13.11.2019 10:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS