Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 19.05.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.05.2010
Tid            : 13:00 - 14:50 
Til stede  :  13 representanter

Orientering fra arkitekt i forbindelse med utbygging av skoler som skal behandles i formannskapet ble av praktiske grunner gitt i administrasjonsutvalgets møte.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 11/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 12/10 Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 1-2
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Protokoll
PS 13/10 Orienteringer

 

Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 19.05.2010
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei  
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Marit Voll Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Trude Østduun Norsk Sykepleierforbund Varamedlem Ja Møtte for Siv Engelin
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

  
 
 
 
PS 11/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.05.2010

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte15. april 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte15. april 2010 godkjennes.  
 
 
 
 
 
PS 12/10 Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.05.2010

BEHANDLING:
Rådmann og økonomienheten v/Berit Hakkebo orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 229.550,10
 2. Rådmannens årsberetning for 2009 tas til orientering.
 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 1.723.034,01, dekkes inn gjennom finansiering av vedtatte tiltak i Økonomiplan for perioden 2010-2013.
 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond. 
 5. Verdal kommunestyre legger til grunn at Regnearkmodellen benyttes til beregning av avdrag på lån ved utarbeidelse av kommende budsjett/økonomiplaner
   

 
 
 
 
PS 13/10 Orienteringer      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.05.2010

BEHANDLING:
Trond Selseth orienterte om årsverksutviklingen pr. 30.04.10.

Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus orienterte om:

 1. Streikefare. Meklingsfrist 27. mai 2010. 
 2. Sykefraværsprosent 1. tertial for Verdal kommune. Fravær gått ned fra 9 % til 8,5 %.
   

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 13.11.2019 10:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS