Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 12.10.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 12.10.2010
Tid            : 09:00 - 10:10
Til stede  :  13 representanter

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 14/10 Godkjenning av møteprotokoll

 19.05.2010

Protokoll
PS 15/10 Seniorpolitiske tiltak-revidert 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 16/10 Orienteringer

 

Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 12.10.2010
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører    
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem    
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem    
Trude Holm SP Medlem    
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem    
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem    
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Nei  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem    
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo
Pål Sverre Fikse SP Varamedlem Ja Anita Dagrun Steinkjer
Marit Voll Skrove SP Varamedlem Ja Tomas Iver Hallem
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Morten Egil Haga Fagforbundet Varamedlem Ja Møtte for Lise Heggdal
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

  
Rådmann Jostein Grimstad presenterte seg selv for administrasjonsutvalget.

 

 
 
PS 14/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 12.10.2010

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19. mai 2010 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 19. mai 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 15/10 Seniorpolitiske tiltak-revidert 2010      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 12.10.2010

BEHANDLING: 
Rådmann ønsket å få saken tilbake til administrasjonen og fremme den på et senere tidspunkt, med et mer fyllestgjørende saksgrunnlag og saksvurderinger.

Administrasjonsutvalget sluttet seg enstemmig til dette ønsket. 
  
 
VEDTAK: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes på et senere tidspunkt.
  
 
 
 
 
PS 16/10 Orienteringer      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 12.10.2010

BEHANDLING:
Rådmann og kontroller orienterte om:

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 13.11.2019 10:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS