Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 18.11.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.11.2010
Tid            : 12:00 - 14:00
Til stede  :  13 representanter

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 17/10 Godkjenning av møteprotokoll

 12.10.2010 

Protokoll
PS 18/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 19/10 Orienteringer

 

Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 18.11.2010
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Pål Sverre Fikse SP Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
         
         
         
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

  

 

 
 
PS 17/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.11.2010

BEHANDLING:   
Arnold Hjelde spurte om framgang sak seniorpolitikk. Rådmann svarte.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 12.10.10 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 12.10.10 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 18/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.11.2010

BEHANDLING: 
Følgende dokumenter ble utdelt: uttalelse fra eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede, behandling i driftskomiteen, behandling i plan- og utviklingskomiteen og notat vedrørende lokaler til nytt boligkontor.

Rådmannen orienterte om saken og om notatet vedrørende lokaler til nytt boligkontor.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til innstilling til etterretning.”

Ved votering ble forslaget fra ordfører enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:   
Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til innstilling til etterretning. 
 
 
 
 
 
PS 19/10 Orienteringer      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.11.2010

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

  • Framtidig organisering rådmannsnivået og rådmannskontoret.
     
  • Lokale forhandlinger 2010.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 11.05.2020 09:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS