Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 25.08.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 25.08.2011
Tid           : 09:00 - 09:30
Til stede  :  13 representanter 
  
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 05/11 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 06/11 Prosjektsøknad  " saman om ein betre kommune "

Saksframlegg

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

Protokoll
PS 07/11

Orienteringer

  Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 25.08.2011
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Nei  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei  
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Morten Egil Haga Fagforbundet Varamedlem Ja Møtte for Terje Aksnes
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Sidsel Marie Deraas Norsk Sykepleierforbund Varamedlem Ja Møtte for Siv Engelin
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
     
     
     

  
 
 
 
PS 05/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 25.08.2011

BEHANDLING: 
Utdanningsforbundets representant kommenterte referering under orienteringer: Mener det ikke er tilstrekkelig at det står ”Rådmannen svarte”. Vil at det skal stå hva rådmannen svarte. Det ble fra ordførers side svart at protokollen er ført korrekt etter gjeldende reglement og at vi ikke kan drive saksbehandling i møtene. Rådmann svarte videre at det kan for forbedring av protokollen utfylles noe.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 09.06.11 godkjennes.”

Ved votering ble ordføres forslag enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:   
Protokoll fra møte 09.06.11 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 06/11 Prosjektsøknad "Saman om ein betre kommune "      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 25.08.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.    
 
 
INNSTILLING:  
Søknad opprettholdes. 
 
 
 
 
PS 07/11 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 25.08.2011

BEHANDLING:
Rådmann orienterte:

  • Fulgt opp i forbindelse med tragedien 22. juli.
  • 2 medarbeidere avgått med døden i løpet av sommeren.
  • Felles ledersamling for Levanger, Verdal og Innherred samkommune inkludert tillitsvalgte 22 og 23. august. Godt arbeidsmøte.
  • Forhandlinger kapittel 3 og 5 skal avvikles i løpet av 14 dager.
     

 

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 13.11.2019 10:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS