Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 21.06.2012

Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:           21.06.2012
Tid:              09:00 - 09:40
Til stede:     13 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 05/12 Godkjenning av møteprotokoll 08.03.12 Protokoll
PS 06/12 Revidert ansettelsesreglement Saksframlegg Protokoll
PS 07/12 Revidert rutine for oppfølging av sykefravær i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 08/12 Orienteringer   Protokoll

 

Verdal, 21. mai 2012
Bjørn Iversen - klikk for personkort
Bjørn Iversen

 

 

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 21.06.2012

NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Annelise Melhus Utdanningsforbundet Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Annelise Melhus
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekr./kons  
     
     
     

PS 05/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.06.2012

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 08.03.12 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 08.03.12 godkjennes. 
 
 
 

 
PS 06/12
Revidert ansettelsesreglement Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.06.2012

BEHANDLING:
H v/Anne Grete Valbekmo
fremmet følgende forslag til endring til hovedpunkt. 2, underpunkt. 1:
Andre kulepunkt strykes.

Det ble først votert over forslaget fra H v/Anne Grete Valbekmo.
Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over rådmannens innstilling med vedtatt endring.
Enstemmig vedtatt
  

VEDTAK: 
Administrasjonsutvalget i Verdal kommune vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement med vedtatt endring for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. 
 
 

 
 
PS 07/12 Revidert rutine for oppfølging av sykefravær i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 

VEDTAK: 
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering. 
 

 
 
PS 08/12 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.06.2012

BEHANDLING:
Rådmannen
orienterte om:

  • Streiken i mai/juni (som var en lovlig arbeidskonflikt). I streikens siste fase hadde Fagforbundet tatt ut totalt 196 personer i Verdal kommune + ca 50 personer fra ISK. Konsekvensene var at det naturlig nok gått hadde ut over tjenestene. Formaliene var godt ivaretatt, det var god tone og samspillet med Fagforbundet var godt.

 

Publisert: 30.11.2011 11:12 Sist endret: 13.11.2019 10:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS