Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

06/12-Revidert ansettelsesreglement

Saksbehandler : Bjørn Engelin

Arkivref : 2011/8600 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger Arbeidsmiljøutvalg 19.03.2012 12/11
Verdal arbeidsmiljøutvalg 19.03.2012 11/12
Levanger Administrasjonsutvalg 16.05.2012 7/12
Administrasjonsutvalget 21.06.2012 6/12

 

Saksprotokoll i Verdal Arbeidsmiljøutvalg - 19.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Administrasjonsutvalget i Verdal kommune og Levanger kommune, vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.

Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 19.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Administrasjonsutvalget i Verdal kommune og Levanger kommune, vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Administrasjonsutvalget i Verdal kommune og Levanger kommune, vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.

=========================

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget i Verdal kommune og Levanger kommune, vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Partssammensatt arbeidsgruppe bestående av arbeidsgiver og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, har utarbeidet forslag til revidert ansettelsesreglement. Målet med dette arbeidet har vært å utforme et reglement som er et tydelig og forståelig verktøy til hjelp for både arbeidsgiver og arbeidstaker. For å kunne oppnå dette, er reglementet tydelig avgrenset i forhold til kun å inneholde prosedyrer og bestemmelser som er forankret i det lov og avtaleverket som regulerer bestemmelsene om tilsetting innen offentlig sektor.
Forslaget er behandlet i Forum For Tillitsvalgte samt er blitt bearbeidet i etterkant av innkomne høringsuttalelser.

Vurdering:
Arbeidsgruppa har utformet et reglement, hvor at man ved å følge og utføre de prosedyrer som foreligger, så vil man automatisk saksbehandle tilsettingssaken i henhold til gjeldende lover og avtaler. Dette vil være til stor hjelp for den ansatte som foretar tilsettingen. Selv om den ansatte ikke har grundig kunnskap om tilsetting innen offentlig sektor, så vil tilsettingsreglementet sikre at dette arbeidet skjer i henhold til lovverket.
Reglementet sikrer også involvering av tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen, ved  for eksempel kvalitetssikring av utlysningstekst, oversendelse av søkerliste og tilbud om deltakelse ved intervju.

Arbeidsgruppen har i dette arbeidet prøvd å synliggjøre og vektlegge viktigheten av at arbeidsgiver og tillitsvalgt gjør et grundig arbeide, med og både vurdere behov for kompetanse samt undersøke om det finnes ansatte med rettigheter/deltidsstillinger som kan fylle behovet før man foretar tilsetting. Viser til pkt.2 i reglementet, som har fått en sentral og grundig posisjon i forhold til nåværende reglement. Det er ved ledighet vi som arbeidsgiver har de beste forutsetninger til å løse omplassering av arbeidstakere med redusert arbeidsevne jf. Arbeidsmiljøloven § 4-6 og deltidsproblematikken.

Vi har også i vesentlig grad forsterket presiseringen rundt muligheten og grunnlaget for midlertidig tilsetting, da vi ut fra erfaring registrerer at det tilsettes midlertidig uten en lovlig hjemmel, noe som medfører at arbeidsgiver i neste omgang må gå til fast tilsetting i slike forhold.

Ansettelsesreglementet er nå vesentlig forkortet og forenklet i forhold til gjeldende reglement, da vi ønsker å tydeliggjøre de vesentlige elementene i tilsettingsprosessen, samt at reglementet nå fremstår som mer brukervennlig. Nytt er også at reglementet inneholder en veileder, som beskriver gangen i tilsettingsprosessen steg for steg. Herunder også hvordan saken behandles i våre saksbehandlingssystemer, Ephorte og Unique rekruttering. Dette er nytt i forhold til nåværende reglement og anses som en vesentlig forbedring.
    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.06.2012 08:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS