Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

07/12-Revidert rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune

Saksbehandler : Hilde Skavdahl

Arkivref : 2011/5764 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger Arbeidsmiljøutvalg 21.11.2011 34/11
Verdal arbeidsmiljøutvalg 21.11.2011 33/12
Levanger Administrasjonsutvalg 08.02.2012 2/12
Administrasjonsutvalget 21.06.2012 7/12

 

Saksprotokoll i Verdal Arbeidsmiljøutvalg - 21.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering.

Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 21.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering.

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 08.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering.

=============

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering.

Vedlegg:

  1. Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred Samkommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Nye regler for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere ble innført 1.juli 2011. Nye regler i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven innebærer nye og innskjerpede krav ovenfor de ulike aktørene.
Som arbeidsgiver har kommunene i medhold av lov plikt til å ha rutiner for å følge opp sykmeldte samt dokumentere at dette etterleves.
Som en følge av lovendringene fra 1.juli 2011 er rutinen for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere revidert slik at de lovpålagte oppgavene i sykefraværsarbeidet blir utført og dokumentert i samsvar med lovkravene.

Vurdering:
Reviderte rutiner tas til orientering.
    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.06.2012 08:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS