Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 18.01.2018

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        18.01.2018
Tid:          09:00 - 11:30
Til stede:  13 representanter

 

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/18 Godkjenning av møteprotokoll 24.11.2017 Protokoll
PS 02/18 Operasjonalisering av budsjettvedtak Saksframlegg Protokoll
PS 03/18 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 18.01.2018
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 01/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.01.2018

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. november 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 24. november 2017 godkjennes.

 

PS 02/18 Operasjonalisering av budsjettvedtak  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.01.2018

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til etterretning.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Saken tas til etterretning.
   
 
 

PS 03/18 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.01.2018

BEHANDLING:
Ingen saker.
   
    
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 16.03.2021 10:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS