Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 14.03.2019

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        14.03.2019
Tid:          10:00 - 11:00
Til stede:  12 av 13 representanter

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/19 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.2018 Protokoll
PS 02/19 Orientering om ny arbeidsgiverpolitikk Saksframlegg Protokoll
PS 03/19 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 14.03.2019
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Vara: Arild Kvernmo Pedersen 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Vara: Trude Holm
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Nei Ingen vara 
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Elin Myhre Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 01/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 21.11.18 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 21.11.18 godkjennes.

 

PS 02/19 Orientering om ny arbeidsgiverpolitikk  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Rådmann innledet – se presentasjon.

Personal- og HMS-sjef orienterte – se presentasjon.
Se vedlegg til presentasjon.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
    
 
 

PS 03/19 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.03.2019

BEHANDLING:
Ingen saker.
   
    
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 16.03.2021 10:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS