Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.05.2019

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        16.05.2019
Tid:          09:00 - 09:30 
Til stede:  11 representanter

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 04/19 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2019 Protokoll
PS 05/19 Regnskap 2018 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 06/19 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 16.05.2019
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Ingen vara 
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Vara: Oddleiv Aksnes
Marit Voll SP Medlem Nei Vara: Arvid Wold
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Nei Ingen vara 
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Nei Vara: Alis Ambli Solberg
Elin Myhre Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 04/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.05.2019

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14. mars 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 14. mars 2019 godkjennes.

 

PS 05/19 Regnskap 2018 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.05.2019

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
     
 
 

PS 06/19 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.05.2019

BEHANDLING: 
Ingen orienteringer.
    
    
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 16.03.2021 10:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS