Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 21.11.2019

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        21.11.2019
Tid:          09:00 - 10:45
Til stede:  12 representanter


  
 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 07/19 Godkjenning av møteprotokoll 16.05.2019 Protokoll
PS 08/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 09/19 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 21.11.2019
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Elin Myhre Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei Ingen vara 
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 07/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.11.2019

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16.05.2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 16.05.2019 godkjennes.

 

PS 08/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.11.2019

BEHANDLING: 
Rådmann og økonomisjef orienterte om utlegg «Bevilgningsskjema etter tjenestegruppe»

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
       
 
 

PS 09/19 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.11.2019

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

  • Arbeid med arbeidsgiverpolitikk i sluttfasen og kommer til behandling på nyåret.
  • Folkevalgtopplæring – rollen til administrasjonsutvalget i ny kommunelov. Dette kan utvalget ha som tema i senere møter. Endringer i loven som rører ved arbeidsgiverrollen.
  • Befolkningstall SSB 3. kvartal. 


     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 16.03.2021 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS