Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.01.2020

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        16.01.2020
Tid:          09:00 - 10:10
Til stede:  12 av 13 representanter

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/20 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.2019 Protokoll
PS 02/20 Orientering om ny arbeidsgiverpolitikk Saksframlegg Protokoll
PS 03/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 16.01.2020
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Nei Vara: Arild Kvernmo Pedersen 
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Elin Myhre Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Nei Ingen vara 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 01/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.01.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 21.11.19 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 21.11.19 godkjennes.

 

PS 02/20 Orientering om ny arbeidsgiverpolitikk  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.01.2020

BEHANDLING: 
Personal- og HMS-sjef Torgeir Skevik orienterte om arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk som nå er i sluttfasen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
        
 
 

PS 03/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 16.01.2020

BEHANDLING: 
Ingen orientering. 


     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 16.03.2021 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS