Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 14.05.2020

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        14.05.2020
Tid:          09:00 - 
Til stede:  

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 04/20 Godkjenning av møteprotokoll 16.01.2020 Protokoll
PS 05/20 Årsregnskap og årsberetning for Verdal Kommune 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 06/20 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 14.05.2020
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Camilla N. Frøseth Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 04/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.05.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. januar 2020 godkjennes.»
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 16. januar 2020 godkjennes.

 

PS 05/20 Årsregnskap og årsberetning for Verdal Kommune 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.05.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
         
 
 

PS 06/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.05.2020

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

  • Kommunestyret vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk.
  • Smittevern må vi jobbe mye med framover også – påvirker arbeidsdagen. Fått mer smittevernutstyr, og det kan bli en endring i fordelingsnøkkel på smittevernutstyr.

 

Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 03.05.2021 07:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS