Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 24.11.2016

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 24.11.2016
Tid: 13:30 - 16:55
Til stede: 13 representanter

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

- vedlegg PS 8/16 og PS 9/16 PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 07/16 Godkjenning av møteprotokoll 01.09.2016 Protokoll
PS 08/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 09/16 Orientering - avvikling av Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 10/16 Tema: Likelønn - Protokoll
PS 11/16 Orienteringer - Protokoll

  

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 24.11.2016
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei Elin Myhre
Ingunn Nistad Utdanningsforbundet Medlem Nei Christian Aalberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

      Til toppen av siden

 

 

PS 7/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2016

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 01.09.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 01.09.16 godkjennes.
     Til toppen av siden

 

 

PS 8/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2016

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt:

  • Referat fra drøftingsmøte10.11.16 mellom administrasjon og arbeidstakerorganisasjoner.
  • Uttalelse fra Fagforbundet.
  • Uttalelse fra Innvandrerrådet.
  • Uttalelse fra Eldrerådet.
  • Obligatoriske økonomioversikter.


Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Saken tas til orientering.» 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
     Til toppen av siden

 

 

PS 9/16 Orientering - avvikling av Innherred samkommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2016

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
     Til toppen av siden

 

 

PS 10/16 Tema: Likelønn

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2016

BEHANDLING:

Temaet ble diskutert kort.

Ordfører fremmet følgende forslag:

«Saken tas til orientering».

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
     Til toppen av siden

 

 

PS 11/16 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2016

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

Verdal kommune utnevnt som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Nord-Trøndelag.
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 13.11.2019 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS