Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 24.11.2017

Møtested: Møterom 2. etasje, Verdal hotell
Dato:        24.11.2017
Tid:          09:00 - 11:55
Til stede: 13 representanter

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 14/17 Godkjenning av møteprotokoll 01.06.2017 Protokoll
PS 15/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 16/17 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 24.11.2017
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Karstein Aksnes Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 14/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2017

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 1. juni 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 1. juni 2017 godkjennes.

 

PS 15/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2017

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
   
 
 

PS 16/17 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2017

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:
Nye Verdal kommune – tilsettinger, lokaler, KS for § 27 samarbeid, ukentlige informasjonsbrev til ansatte.
  
  
    
     Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 09:08 Sist endret: 16.03.2021 10:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS