Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 28.11.2013

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 28.11.2013
Tid: 09:00 - 11:00 
Til stede: 11 av 13 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 04/13 Godkjenning av møteprotokoll 16.05.13 Protokoll
PS 05/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 06/13 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 28.11.2013
NavnRepresentererFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Morten Egil Haga Fagforbundet Medlem Ja  
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja  
Rita Lande Høyby Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei  
Christian Floan Aalberg Utdanningsforbundet Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

PS 04/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 28.11.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag:
«Protokoll fra møte 16.05.2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 16.05.2013 godkjennes.
PS 05/13
Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 28.11.2013

BEHANDLING:
Følgende ble utdelt:

Rådmann orienterte om følgende feil på side 25 i tiltaksplan.
Frisklivssentralen er ikke ett nytt tiltak og skal fjernes fra denne tabellen.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 – Verdal kommune tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt..

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 – Verdal kommune tas til orientering.

 


PS 06/13 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 28.11.2013

BEHANDLING:
Ingen orienteringer.

Publisert: 28.11.2012 08:41 Sist endret: 13.11.2019 10:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS