Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Andre nemnder, råd og utvalg

 

 

 

Utvalg for bygdebok 2019-2023:     Til toppen av siden

 

Fjellstyret 2019-2023 :     Til toppen av siden

 

Fjellstyrets egen nettside.

 

Fjellstyret for Reinsjø Statsalemnning 2019-2023 :     Til toppen av siden

 

Forliksråd 2021-2025 :     Til toppen av siden

 

 

Utvalg for gatenavn 2019-2023 :     Til toppen av siden

 

Trondheim Havn IKS, representantskap 2019-2023 :     Til toppen av siden 

Verdal kommune har 1 representant, med personlig varamedlem.

 

 Trondheim Havn IKS sin nettside.

 
Innherred Interkommunale Legevakt IKS, representantskapet 2019-2023 :
     Til toppen av siden

Kommunen har 2 medlemmer med varamedlemmer.

Innherred Renovasjon, representantskap 2019-2023 :     Til toppen av siden 

Kommunen har 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.

 

(1) Silje Heggdal Sjøvold fritak fra 25.05.2020. Nytt fast medlem Mona Kristin Rømuld.
(2) Mona Kristin Rømuld fritak fra 25.10.2021. Nytt fast medlem Knut Snorre Sandnes, nytt varamedlem Oddleiv Aksnes.

 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag), representantskap 2019-2023 : 
     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlem.

 

IKA Trøndelag sin nettside.

 
Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren (KFUV) :     Til toppen av siden

Styret:

Representanter:

 

Vedlegg til KFUV-møte 16.11.2011 (høring lovendring)

Vedtekter for KFUV.   (PDF)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG.

 
Utvalg for klagesaker 2019-2023     Til toppen av siden

 

(1) Sunniva Evensen Aksnes innvilget midlertidig fritak som personlig vara for Anne Grete L. Valbekmo i perioden 28.04.2020 - 01.03.2020. Siri-Gunn Vinne ny personlig vara i perioden.
(2) Silje Heggdal Sjøvold fritak fra 25.05.2020. Nytt fast medlem Knut Snorre Sandnes.
(3) Anita D. Steinkjer fritak fra 28.02.2022. Nytt varamedlem Jorunn Dahling.

     
Revisjon Midt-Norge SA, årsmøtet 2019-2023 :     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlemmer.

 

Revisjon Midt-Norge sin nettside.

 
KonSek Trøndelag IKS, representantskap 2019-2023 :     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlemmer.

 

KonSek Trøndelag IKS sin nettside.

 
KS sine organer 2019-2023 :     Til toppen av siden

Kommunen har 3 medlemmer med varamedlemmer.

 

Lierne nasjonalparksenter, representantskap 2019-2023 :     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlem.

 

Lierne nasjonalparksenter sin nettside.

 
Utvalg for lokalhistorisk arkiv 2019-2023 :     Til toppen av siden

 

Oppnevningsutvalget for Konfliktrådet 2019-2023 :     Til toppen av siden

Kommunen har 1 representant, og det er Anne Grete Rolien Valbekmo.

 
Klagenemnd for eiendomsskatt (tidligere Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt) 2019-2023 :
     Til toppen av siden

Medlemmer:
Leif Johan Berg (SP), leder
Brit L. Kverkild (AP), nestleder
Magnus Ottermo Lund (SP), medlem
Oddbjørg Grønn (H), medlem
Anne-Lise Rosvold (SP), medlem
Jan Erik Iversen (AP), medlem
 
Varamedlemmer:
Vidar Alstad (SP)
Emil Bakkejord Vinne (SP)
Berit Musum (H)
Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
Atle Vikan (SP)
Monika Johnsen (FRP)
Tone Mette F. Lilleeng (AP)
Sigurd Opskar (AP)
Thor Bertil Granum (AP)
Astrid Larsen (SV)

 
Møteprotokoller 2015-2019:

 

Møteprotokoller 2011-2015:

 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt (tidligere Skattetakstnemnd for eiendomsskatt) 2019-2023 :
     Til toppen av siden

 

Møter, innkallinger og protokoller 2019-2023:

 • 24.01.2020 (sak 1-13)                                   Protokoll (PDF)

 

Møter, innkallinger og protokoller 2015-2019:

 • 15.11.2016
 • 01.06.2016 (sak 5-9)                                    Protokoll (PDF)
 • 10.02.2016 (sak 1-4)                                    Protokoll (PDF)
 • 02.12.2015 (sak 3-4)                                    Protokoll (PDF)

 

Møter, innkallinger og protokoller 2011-2015:

 • 10.02.2015 (sak 1-2)                                    Protokoll (PDF)
 • 21.11.2014 (sak 6-9)                                    Protokoll (PDF)
 • 28.10.2014 (sak 3-5)                                    Protokoll (PDF)
 • 27.10.2014 (sak 1-2)                                    Protokoll (PDF)
 • 12.12.2013 (sak 54-58)
 • 24.10.2013 (sak 15-53)                                Protokoll (PDF)
 • 02.09.2013 (sak 14-14)                                Protokoll (PDF)
 • 22.08.2013 (sak 13-13)                                Protokoll (PDF)
 • 06.06.2013 (sak 3-12)                                  Protokoll (PDF)
 • 15.02.2013 (sak 1-2)
 • 19.12.2012 (sak 509-530)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 30.11.2012 (sak 479-508)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 16.11.2012 (sak 439-478)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 01.11.2012 (sak 402-438)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 25.10.2012 (sak 317-401)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 28.09.2012 (sak 267-316)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 21.09.2012 (sak 195-266)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 12.09.2012 (sak 71-194)                              Protokoll (PDF)
 • 31.08.2012 (sak 3-70)                                  Protokoll (PDF)
   
   

Spelnemnda, kommunens representanter: Til toppen av siden

Kommunen oppnevner leder og nestleder i Spelnemnda:

 

Stiftelsen Stiklestad Museum 2019-2023 :     Til toppen av siden

Kommunen har 2 medlemmer med varamedlemmer.

 

Styret for Verdalshallen 2019-2023 :     Til toppen av siden

Kommunen har 2 medlemmer med varamedlemmer.

 

Trafikksikkerhetsutvalget 2019-2023 :     Til toppen av siden

 

Møter, innkallinger og protokoller 2019-2023:

 

Kirkelig fellesråd for kommunene Verdal, Levanger og Frosta 2019-2023 :
     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlem.

 

Skatteutvalget 2019-2023 :     Til toppen av siden

 

Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning 2019-2023 : 
     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlem.

 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS, representantskap 2019-2023 : 
     Til toppen av siden

 

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 2019-2023 : 
     Til toppen av siden

 

Eiermøte NTE 2019-2023     Til toppen av siden

 

Inn-Trøndelag vannområde    Til toppen av siden

 

Vannregionutvalget     Til toppen av siden

 

Skoleutvalg ved Verdal videregående skole    Til toppen av siden

 

Innherred interkommunalt politisk råd (Innherred regionråd)     Til toppen av siden

Publisert: 28.01.2010 10:52 Sist endret: 29.04.2022 07:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS