Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Andre nemnder, råd og utvalg

 

 

Bygdeboknemnda 2015-2019 :     Til toppen av siden

Fjellstyret 2015-2019 :     Til toppen av siden

Fjellstyrets egen nettside.

 

Fjellstyret for Reinsjø Statsalemnning 2015-2019 :     Til toppen av siden

Forliksråd 2017-2020 :     Til toppen av siden

 Se mer informasjon om forliksrådet her.

Forliksråd 2013-2016 : 

Forliksråd 2007-2012 :

Gatenavnkomiteen 2015-2019 :     Til toppen av siden

 • Arne Hallem, leder
 • Inger Åse L. Evenmo, nestleder
 • Jøran Zakariassen
 • Randi Kvernmo
 • Jarle Dolmen
   
   
  Gatenavn komiteen 2011-2015 :
 • Linn Beate Tromsdal (fritak fra 24.09.2012 og ut perioden)
 • Linda Olsen (fra 24.09.2012 og ut perioden)
 • Arne Hallem
 • Turid Nordli
 • Jarle Dolmen
 • Steinar Berg
   
  Gatenavn komiteen 2007-2011 :
 • Solveig Ness, leder
 • Turid Nordli
 • Øystein Walberg
 • Arne Hallem
 • Steinar Berg
   

Heimevernsnemnda 2015-2019 :     Til toppen av siden

Trondheim Havn IKS 2015-2019 :     Til toppen av siden 

Verdal kommune har 1 representant, med personlige varamedlemmer.

 Trondheim Havn IKS sin nettside.

 
Innherred Boligbyggelag, styret 2007-2011 :     Til toppen av siden

Kommunen har 1 representant med varamedlem i styret for Innherred Bolibyggelag.

Boligbyggelaget Midt sin nettside.

 
 
Innherred Interk
ommunale Legevakt IKS, representantskapet 2015-2019 :
     Til toppen av siden

Kommunen har 2 medlemmer med varamedlemmer.

Innherred Renovasjon, representantskap 2015-2019 :     Til toppen av siden 

Kommunen har 3 medlemmer med varamedlemmer.

Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag), representantskap 2015-2019 : 
     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlem.

IKA Trøndelag sin nettside.

 
Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren (KFUV) :     Til toppen av siden

Styret:

 • Linda Hojem, FAU Verdalsøra ungdomsskole, leder
 • Helene Engelin, FAU Ørmelen skole, nestleder
 • Randi S. Hallem, FAU Leksdal skole, sekretær
 • Maja Henriksen, FAU Vinne skole, styremedlem
 • Stine Langeland, FAU Ness OS, styremedlem
 • Lena Grande, FAU Verdalsøra barnekole, styremedlem
 • Trude Haukå, FAU Stiklestad skole, styremedlem
 • Ingunn Nistad, SU Reinsholm barnehage, styremedlem
 • Monica I. Rekve, SU Ørmelen barnehage, styremedlem
   

Representanter:

 • Kristin Gomo Hallem            Virksomhetsleder barnehage
 • John Olav Larsen                   Virksomhetsleder skole
 • Øyvind Dahle
 • Dordi Ravlo
 • Helga Storholmen
 • Christian Semb
 • Liv Kari Mastad
 • Martin Falch
 • Annbjørg Nærnes
   

Vedlegg til KFUV-møte 16.11.2011 (høring lovendring)

Vedtekter for KFUV.   (PDF)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG.

 
Kommunalt klageorgan, felles     Til toppen av siden

2015-2019:
(etter vedtak i sak 103/15 i kommunestyrets møte den 30.11.2015)

2011-2015:
(etter vedtak i sak 97/11 i kommunestyrets møte den 28.11.2011)

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 14.11.2013

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 31.10.2013

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 22.08.2013   -  Protokoll PDF

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 14.03.2013

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 28.10.2012.

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 20.09.2012.

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 15.12.2011.

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 24.02.2011.

Møteinnkalling og sakliste til møte i klageorganet 24.03.2011.

  
Revisjon Midt-Norge, representantskap 2015-2019 :     Til toppen av siden

Kommunen har 2 medlemmer med varamedlemmer.

Revisjon Midt-Norge sin nettside.

 
KonSek Trøndelag IKS, representantskap 2015-2019 :     Til toppen av siden

Kommunen har 2 medlemmer med varamedlemmer.

KonSek Trøndelag IKS sin nettside.

 
KS sine organer 2019-2023 :     Til toppen av siden

Kommunen har 3 medlemmer med varamedlemmer.

Lierne nasjonalparksenter, representantskap 2015-2019 :     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlem.

Lierne nasjonalparksenter sin nettside.

 
Nemnd for lokalhistorisk arkiv 2015-2019 :     Til toppen av siden

 • Eli Kristoffersen (biblioteksjef)
 • Marit Kvålen Ness (leder bygdeboknemnda)
 • Tor Martin Nordtømme 
   
  Nemnd for lokalhistorisk arkiv 2011-2015 :
 • Eli Kristoffersen (biblioteksjef)
 • Øystein Walberg
 • John Sundby
   
  Nemnd for lokalhistorisk arkiv 2007-2011 :
 • Øystein Walberg, leder
 • Bjørg Lein
 • Biblioteksjefen
   

Oppnevningsutvalget for Konfliktrådet 2015-2019 :     Til toppen av siden

Kommunen har 1 representant, og det er Torill Elverum.

 
Klagenemnd for eiendomsskatt (tidligere Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt) 2015-2019 :     Til toppen av siden

Fellesliste AP/H/KRF:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Brit Kverkild (AP) 1. Håkon Lyngsmo (AP)
2. Jøran Zakariassen, leder (AP) 2. Torunn A. Rotmo (AP)
    (fra 30.01.2017)
    (Oddbjørg Grønn (H)
     til 30.01.2017)
3. Oddbjørg Grønn (H)
    (fra 30.01.2017)
    (Ann-Maj Hovdahl Holmli (H)
    til 07.12.2016)
3. Jonny Myhre (KRF)

 
Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Joar Harry Aksnes, nestleder (V) 1. Kathrine Lundgren (SP)
2. Einar Olav Larsen (SP) 2. Jon Olav Skrove (SP)
3. Karin Irene Rekve (SP) 3. Nina A. Solli (SP)

 

Møteprotokoller 2015-2019:

Møteprotokoller 2011-2015:

Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt 2011-2015 :

 • Inga Astrid Hildrum, leder      vara Trine Reitan
 • Jonny Myhre                         vara Laila Austad
 • Linda Olsen                           vara Knut Tveita - fra 28.01.2013
 • Joar Aksnes                           vara Thor Bertil Granum 
 • Arne Falkfjell                         vara Johannes Overmo
 • Ann-Maj Hovdahl Holmli       vara Siri Gunn Vinne-fra 28.01.2013 
 •                                               vara Eirik Bjørgan- fra 28.01.2013
 •                                               vara Knut Voll
 •                                               vara Lise Rossvoll 
 •                                (vara Andor Jermstad -fritak fra 28.01.2013)
 •                                (vara Kjell Woll Sigurdsen - opphevet fra 28.01.2013)
 •                                (vara Vigdis Haldorsen - opphevet fra 28.01.2013)
   

Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt 2007-2011 :

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt (tidligere Skattetakstnemnd for eiendomsskatt) 2015-2019 :     Til toppen av siden

Møter, innkallinger og protokoller 2015-2019:

 • 15.11.2016
 • 01.06.2016 (sak 5-9)                                    Protokoll (PDF)
 • 10.02.2016 (sak 1-4)                                    Protokoll (PDF)
 • 02.12.2015 (sak 3-4)                                    Protokoll (PDF)
   

Møter, innkallinger og protokoller 2011-2015:

 • 10.02.2015 (sak 1-2)                                    Protokoll (PDF)
 • 21.11.2014 (sak 6-9)                                    Protokoll (PDF)
 • 28.10.2014 (sak 3-5)                                    Protokoll (PDF)
 • 27.10.2014 (sak 1-2)                                    Protokoll (PDF)
 • 12.12.2013 (sak 54-58)
 • 24.10.2013 (sak 15-53)                                Protokoll (PDF)
 • 02.09.2013 (sak 14-14)                                Protokoll (PDF)
 • 22.08.2013 (sak 13-13)                                Protokoll (PDF)
 • 06.06.2013 (sak 3-12)                                  Protokoll (PDF)
 • 15.02.2013 (sak 1-2)
 • 19.12.2012 (sak 509-530)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 30.11.2012 (sak 479-508)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 16.11.2012 (sak 439-478)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 01.11.2012 (sak 402-438)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 25.10.2012 (sak 317-401)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 28.09.2012 (sak 267-316)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 21.09.2012 (sak 195-266)  Sakliste (PDF)   Protokoll (PDF)
 • 12.09.2012 (sak 71-194)                              Protokoll (PDF)
 • 31.08.2012 (sak 3-70)                                  Protokoll (PDF)
   
  Skattetakstnemnd for eiendomsskatt 2011-2015 :
 • Bjørn Kjesbu, leder     vara Astrid Tromsdal - fra 26.01.15 (Kirsten Johansson Malmo til 26.01.15)
 • Anne Nordskag           vara Bjørn Bylund
 • Tor Ove Nesset           vara Arild Stenberg 
  (permisjon 24.9.-31.12.2012, i permisjonstiden var Oddbjørg Grønn medlem med vara Gunnar Grindberg)
 •                                   vara Oddbjørg Grønn
 •                                    vara Arne Holtan
 •                                    vara Øystein Haukå - fra 28.01.2013
 •                                    (vara Berit Musum - opphevet fra 28.01.2013)

  Skattetakstnemnd for eiendomsskatt 2007-2011 :
 • Bjørn Kjesbu, leder     vara Ove Morten Haugan
 • Brit L. Kverkild           vara Unni Kvelstad
 • Tor Ove Nesset          vara Oddbjørg Grønn
  (Tore Ervik fritatt fra 31.01.2011 og ut perioden)
   

Spelnemnda, kommunens representanter: Til toppen av siden

Kommunen oppnevner leder og nestleder i Spelnemnda:

 • Petter Bjartnes, leder (fra 21.08.2014), nestleder (fra 19.12.2013)
  (Leif Johannes Sagen, leder, fritak fra 21.08.2014 og ut perioden)
 • Inga Astrid Hildrum, nestleder (fra 21.08.2014)
  (Hilde Gunn Slottemo, nestleder, fritak fra 19.12.2013 og ut perioden)
   

Stiftelsen Stiklestad Museum 2015-2019 :     Til toppen av siden

Kommunen har 2 medlemmer med varamedlemmer.

Styret for det "kommunale jordegods" :     Til toppen av siden

Kommunestyret har oppnevnt Formannskapet som styre for det "Kommunale joirdegods" for perioden 2015 - 2019.

Kommunestyret har oppnevnt Formannskapet som styre for det "Kommunale joirdegods" for perioden 2011 - 2015.

Kommunestyret har oppnevnt Formannskapet som styre for det "Kommunale joirdegods" for perioden 2007 - 2011.

 
Styret for Verdalshallen 2015-2019 :     Til toppen av siden

Kommunen har 2 medlemmer med varamedlemmer.

Trafikksikkerhetsutvalget 2015-2019 :     Til toppen av siden

Sør-Innherad Prostistyre 2015-2019 :     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlem.

Skatteutvalget 2015-2019 :     Til toppen av siden

Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning 2015-2019 : 
     Til toppen av siden

Kommunen har 1 medlem med varamedlem.

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS, representantskap 2015-2019 : 
     Til toppen av siden

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 2015-2019 : 
     Til toppen av siden

 

Publisert: 28.01.2010 10:52 Sist endret: 16.10.2019 11:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS