Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 14.10.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.10.2009 
Tid           : 09:00 - 11:40
Til stede  :  9 representanter. 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 62/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 63/09 Orienteringer

Saksframlegg

Protokoll
PS 64/09 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.30.09.2009

Saksframlegg

Protokoll
PS 65/09 Ressursfordelingsmodeller for skole og barnehage - orientering

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2.

Protokoll
PS 66/09 Andre saker

Vedlegg 1

Protokoll

 
 

Oppmøte driftskomiteens møte 14.10.2009
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei
Lennart Johansson DNA Medlem Nei
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja
Inga Berit Lein SP Medlem Ja
Kjell Karlsson FRP Medlem Ja
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja
Karin Irene Rekve DNA Varamedlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef
Inger Storstad Møtesekretær
  

PS 62/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i driftskomiteen- 14.10.2009

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra driftskomiteens møte 16. september 2009 godkjennes.
Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra driftskomiteens møte 16. september 2009 godkjennes.
 

 

 

PS 63/09 Orienteringer

Saksprotokoll i driftskomiteen- 14.10.2009

BEHANDLING:
Det ble i møtet orientert som følger:

  • Pårørendeforeningen ved Verdal bo- og helsetun v/Anne Lise R. Dolmen.
  • Pårørendeforeningen ved Vuku bo- og helsetun v/Mildrid Haldorsen.
  • Pårørendeforeningen ved Ørmelen bo- og helsetun v/Anne Grete Røkke.
  • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal v/leder Rolf Tømmerås.

Orientering fra økonomienheten om den økonomiske situasjonen pr. 30.09.09 utgikk, da tallene (sykelønnsrefusjoner) ennå ikke var kommet inn. Tallene er som oftest ikke på plass før ca. 20. i etterfølgende måned, og dette kan skape problemer for senere rapportering i forhold til møtedatoene i driftskomiteen.

Rådmannen bes likevel sørge for at det blir månedsvise økonomiske rapporteringer - med anslag/prognoser – i stedet for at det ikke rapporteres i det hele tatt.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 

 

 

PS 64/09 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.30.09.2009

Saksprotokoll i driftskomiteen- 14.10.2009  

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 

 

 

PS 65/09 Ressursfordelingsmodeller for skole og barnehage - orientering

Saksprotokoll i driftskomiteen- 14.10.2009

BEHANDLING:
Ressursfordelingsmodellene ble vist og gjennomgått/kommentert av Berit Hakkebo, økonomienheten, og kommunalsjef Randi Segtnan.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
Ressursfordelingsmodell skole.
 
Ressursfordelingsmodell barnehage.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.


 
  

PS 66/09 Andre saker

Saksprotokoll i driftskomiteen- 14.10.2009

BEHANDLING:
Anita Karlsen:
Politikere og andre var på møte på Foreningen mot stoff Innherred 5. oktober 2009.
Hun ønsker at de av driftskomiteens medlemmer som ikke var i ovennevnte møte kan få informasjon i dag.

Informasjon ble gitt.

Driftskomiteens møte som er berammet til 18. november flyttes til 17. november – første del av møtet blir sammen med Plan- og utviklingskomiteen.

Utdelt i møtet:
Statement – evalueringsrapport 2009
Informasjon om veldedighetskonsert på Tindved lørdag 17. oktober.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.10.2011 11:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS