Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 10.02.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 10.02.2010
Tid           : 09:00 - 11:40 
Til stede  :  8 representanter.
                   Repr. Tove Strand Trana ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 10/10.
                  Til stede 7 representanter.   
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 008/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 009/10 Referater

Saksframlegg

Protokoll
PS 010/10 Orienteringer
Tema: Oppvekst, forebygging-helse. Orienteringer: Tidlig-foreb.prosjekt. Inn på tunet.
Jfr. vedtatt plan for 1. halvår.

 

Protokoll
PS 011/10 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.31.01.2010

Saksframlegg

Protokoll
PS 012/10 Andre saker Protokoll


 

Oppmøte driftskomiteens møte 10.02.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja
Inga Berit Lein SP Medlem Nei
Kjell Karlsson FRP Medlem Ja
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef
Inger Storstad Møtesekretær
  

PS 008/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 10.02.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 20.01.10 godkjennes.
Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Protokoll fra Driftskomiteens møte 20.01.10 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 009/10 Referater     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 10.02.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 010/10 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 10.02.2010

BEHANDLING:
Repr. Tove Strand Trana ble innvilget permisjon under behandlinga av saken. Til stede 7 representanter.

 • Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, orienterte om Inn på tunet.
 • Virksomhetsleder Ressurs oppvekst, Lars Einar Karlsen, orienterte om forebygging (innen oppvekst og helse).
  Se presentasjonen som Karlsen benyttet her.
   

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 011/10 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.31.01.2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 10.02.2010

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 012/10 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 10.02.2010

 
BEHANDLING:

 • Kontroller Trond Selseth og kommunalsjef Randi Segtnan redegjorde for årsregnskapet 2009 og årsverksutviklingen / stillingsrapporteringen.
 • Pål Sverre Fikse: Kommer driftskomiteen inn i bildet på detaljnivå i forhold til løsninger som velges – hvilket handlingsrom har driftskomiteen? – Bygging starter i mai. Kommunalsjef Randi Segtnan svarte og redegjorde for status for saken.
 • Nasjonale prøver 2009.
  Møtet ble lukket, jfr. Kommunelovens § 31.1 og Forvaltningslovens § 13.
  Kommunalsjef Randi Segtnan redegjorde.
    

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble lederens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.10.2011 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS