Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.13 - PS 41/13 - Innherred Renovasjon: drøfting om innføring av felles gebyr i medlemskommunene, hytterenovasjon og endring av selskapsavtale

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref :  2005/9302 - /037

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.05.13 41/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Verdal formannskap gir følgende signal medlemmer i representantskapet til foreslåtte endringer i selskapsavtale Innherred Renovasjon:

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte brev fra Innherred Renovasjon der de ønsker signaler fra kommunene om forslag til endring i selskapsavtalen. Endringene går kort ut på:

  • Innføring av felles gebyr for alle medlemskommuner.
  • Endret praksis og innføring av hytterenovasjon for alle medlemskommunene.
  • Endring av selskapsavtalen.


Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er som følger:

For alle innbyggere i kommuner som er medlem av lnnherred Renovasjon skal det være felles løsninger med like tjenester og lik pris til alle og at selvkostregnskapet føres som om alle eierkommuner er en felles kommune. Dette omfatter også hytterenovasjon.

Selskapsavtalen endres for følgende §§:

-----------

§ 4: (tillegg etter 3. setning): Selskapet skal fastsette gebyrer og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i deltagerkommunene.

§ 9: (nytt punkt 6): Fastsette Gebyr.

§ 9: (tidligere punkt 6 blir punkt 7): Andre saker som er forberedt ved innkallingen.

§ 16: Siste setning «Den enkelte kommune fatter vedtak om renovasjonsgebyr for sin kommune» strykes.

Saken behandles av to påfølgende representantskap. Representantskapet må i første møte gi tydelige signaler på hvilket prinsipp som skal legges til grunn for budsjett 2014.

-----------

Det ligger en del prinsipielle spørsmål i dette forslaget, bl.a. å overføre fra kommunestyret til representantskapet å fastsette gebyr for renovasjon.

Rådmannen legger med dette fram saken for formannskapet til drøfting og for politiske signal til representanter fra Verdal kommune i representantskapet i Innherred Renovasjon. 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2013 12:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS