Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.14 - PS 6/14 - Søknad om skjenkebevilling - Siciliana Restaurantdrift AS

Saksbehandler :  Line Therese Ertsås

Arkivref : 2013/7488 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.2014 6/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Siciliana Restaurant AS, org.nr. 912 579 964, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
  2. Necati Tavukcu og Ibrahim Balci godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik: fra kl. 13.00 til kl. 23.00.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Siciliana Restaurant AS, org.nr. 912 579 964, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Siciliana Restaurant AS, Volhaugvegen 16, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 10.12.13 ingen merknader til søknaden.

Uttalelse fra NAV vil bli utdelt i møtet.

Siciliana AS har pr i dag skjenkebevilling i lokalene, men pga endring i driftsforholdene (overføring av restaurantdriften til eget driftsselskap) må det søkes om skjenkebevilling på nytt.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Siciliana Restaurant AS, med Necati Tavukcu og Ibrahim Balci som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2014 11:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS