Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.14 - PS 9/14 - Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2011-2015

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2013/8311 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.2014 9/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 18.12.13 angående godtgjøring av Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Vedlegg
Brev datert 23.12.13 fra Fjellstyret 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
I henhold til Fjellovens § 7 skal kommunestyret fastsette godtgjøringen til Fjellstyrets medlemmer etter forslag fra Fjellstyret. Godtgjøringen skal dekkes over Fjellstyrets kasse.

Verdal Fjellstyre har i møte 18. desember 2013, sak nr. 14/13, vedtatt godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015. Vedtaket er at Fjellstyret viderefører de satser fra tidligere slik:

Fastgodtgjøring pr. år:

  • Leder:                     kr 16.570,-
  • Nestleder:               kr   6.638,-
  • Øvrige medlemmer: kr   3.314,-.
     

Møte/arbeidsgodtgjørelse pr. time: kr 170,-, maks kr 1.275,- pr. dag. Videre dekkes tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til omsorgsarbeid etter krav/dokumentasjon. Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.

Rådmannen har for sin del ingen merknader til Fjellstyrets godtgjøringsforslag og vil tilrå at formannskapet innstiller på at forslaget vedtas av kommunestyret.

  
 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2014 11:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS