Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.10.14- PS 90/14 -Coop Inn-Trøndelag - Søknad om salgsbevilling for øl ved Coop Extra Verdal

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/7113 - /

 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.10.2014  90/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Coop Inn-Trøndelag SA, org.nr. 938 548 005 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Coop Extra Verdal.
 2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 3. Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingshaver: Coop Inn-Trøndelag SA.
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg.
  Stedfortreder for bevillingen: Ikke ansatt ennå. Det forutsettes at søknad om godkjenning blir sendt så snart dette er på plass. 
   

Vedlegg:
Søknad med vedlegg 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Coop Inn-Trøndelag, org.nr. 938 548 005, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Coop Extra Verdal.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal som har avgitt følgende uttalelser:

 • Lensmannen har i brev datert 02.10.14 ingen merknader til søknaden.
 • NAV Verdal har i brev datert 03.10.14 ingen innvendinger mot at søknaden godkjennes, under forutsetning av at det oppnevnes stedfortreder med nødvendige prøver/godkjenninger.
   

Coop Extra Verdal er under oppføring og det er ikke ansatt stedfortreder for styrer. Salgsstedet skal åpnes 28. november 2014 og rådmannen forutsetter at søknad om godkjenning av stedfortreder er sendt innen den tid.

Rådmannen tilrår ut fra dette at Coop Inn-Trøndelag gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Coop Extra Verdal under forutsetning av at det sendes inn søknad om godkjenning av stedfortreder innen åpning av butikken. Rolf Arne Staberg godkjennes som bevillingens styrer.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.10.2014 20:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS