Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.2015 - PS 90/15 Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/4136

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.08.2015
90/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen godtgjøring.
  2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr møte.
  3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,- pr person.
  4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og leder til kr 800,- pr dag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til reglement.
  5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Saken gjelder fastsettelse av godtgjøring til valgstyrets medlemmer for møter i valgstyret og fastsettelse av godtgjøring til tellemannskaper og stemmestyremedlemmer ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015.

Rådmannen vil tilrå at det for møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter ikke ytes særskilt godtgjøring. For møter ellers i valgstyret gis møtegodtgjøring på kr 400,- pr møte. Videre vil rådmannen tilrå at godtgjøringen til tellemannskaper fastsettes til kr 800,- pr teller. Det samme beløp tilrås til medlemmer i stemmestyrene. For disse ytes i tillegg evt. erstatning for tap i arbeidsinntekt etter gjeldende regulativ.

Satsene er med dette som ved valget i 2013.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.08.2015 14:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS