Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 97/11

PS 97/11 Oppnevning av kommunens representanter til Spelnemnda

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2011/8758 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 15.12.11 97/11
 

Rådmannens forslag til vedtak:
 

Vedlegg:
Henvendelse fra styret i Stiklestad Nasjonale Kultursenter ang oppnevning av Spelnemnd.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det vises til formannskapssak 81/11 ”Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen, Spelnemnd og innstillingskomiteen Verdal kommunes kulturpris” hvor valg av representanter til Spelnemnda ble utsatt.

Det har kommet skriftlig henvendelse fra styret i Stiklestad Nasjonale Kultursenter hvor de ber Verdal kommune gjøre vedtak som innebærer at hele Spelnemnda oppnevnes av styret i SNK.
Dette begrunnes med at ”Det er styret i SNK som har hele det økonomiske og driftsmessige ansvaret for Spelet på lik linje med all annen aktivitet innenfor kultursenteret. Dette ansvaret følger aksjeloven. Dersom en legger formelle og styringsmessige forhold til grunn, anser styret det riktig å påpeke overfor Verdal Kommune at det ikke er konsistens mellom ansvar og virkemidler i denne sammenhengen, og at Spelnemnda dermed i sin helhet bør oppnevnes av styret”.

Vurdering:
Rådmannens vurdering er at det er riktig at kommunen fortsatt skal oppnevne leder og et medlem i Spelnemnda. Dette fordi det anses som strategisk viktig for kommunen å ha denne kontakten med Spelapparatet, samtidig som det opprettholder sammenhengen med Spelet som folkets eie – representert med folkestyret. Dette er et viktig prinsipp og i overenstemmelse med signaler fra flere hold i frivillighetsapparatet også, med uttrykk av at dette er viktig for engasjementet.

En uendret praksis mht oppnevning av leder og et medlem av Spelnemda fra et folkestyrt organ er etter Rådmannens vurdering ikke i strid med aksjeselskapets (muligheter for) driftsmessige styring av Spelet som aktivitet.
 
Med denne bakgrunnen legges saken fram for formannskapet som bes oppnevne leder og medlem i Spelnemnda.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.12.2011 13:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS