Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 98/11

PS 98/11 Pook Thaimat AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/8069 - /

 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.12.11 98/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal og NAV gis Pook Thaimat AS, organisasjonsnr. 977 363 280, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2012 ved restauranten Pook Thaimat.
  2. Oddleiv Aksnes og Soladda S. Kulstad godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Bevillingen trer i kraft fra det tidspunkt det er bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt.
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Pook Thaimat AS, organisasjonsnr. 997 363 280, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved sin restaurant i Nordgata 9. Det søkes også om skjenking utendørs på avgrenset område. Det søkes om skjenking i tidsrommet 18.00 til 24.00 alle dager.

Restauranten er planlagt åpnet 17. desember. Til opplysning er det gitt serveringsbevilling ved stedet.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV til uttalelse. Disse er ikke mottatt, men vil bli utdelt i møtet.

Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal vil rådmannen tilrå at søknaden innvilges som omsøkt, med Oddleiv Aksnes og Soladda S. Kulstad som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen av styrer og stedfortreder for styrer gis under forbehold om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.02.2020 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS