Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 21/12

Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2010/8311 - /H41

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite plan og samfunn 14.02.2012 13/12
Formannskapet 16.02.2012 21/12
Kommunestyret
 

Rådmannen foreslår at Komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering

  
Vedlegg:
Ingen.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

 
Saksopplysninger:
Utbygging av nytt personalrom ved Lysgård omsorgsboliger ble oppstartet med planlegging av prosjektet høsten 2010. Byggestart fant sted november 2010 etter forutgående anbudskonkurranse.

Følgende aktører deltok i prosjektet:
Byggherre:     Verdal kommune
Arkitekt:        Letnes Arkitektkontor A/S
Entreprenør:   Byggmesteran A/S

Byggmesteran A/S hadde med seg følgende underentreprenører:

 • Sveberg rør A/S på rørlegging
 • Elman A/S på elektrikerarbeid
 • Aircomfort Trøndelag A/S på ventilasjon
 • Saksvik A/S på inventar
   

Prosjektets kostnad:

 • Prosjektering:                        Kr.   190.199,-
 • Entreprenørkostnader:           Kr.   961.434,-
 • Inventar og utstyr:                  Kr.   249.578,-
 • Offentlige avgifter:                  Kr.       4.857,-
 • Merverdiavgift:                      Kr.   350.303,-
 • Totalt inkl.merverdiavgift:       Kr.1.756.371,-
   

Finansiering:
Prosjektet er sin helhet finansiert ved bruk av investeringsmidler avsatt i budsjettet for 2010 og 2011 tiltak 5183 Verdal Bo og Helsetun.
  

Vurdering:
Bygget ble ferdigstilt våren 2011. Ferdigattest ble gitt den 26.april 2011. Personalrommet er nå i full bruk og ser ut til å fungere som planlagt.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.03.2012 11:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS