Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 26/12

Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2011

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2008/8589 - /U63

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.02.2012 26/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2011 tas til orientering

  
Vedlegg:
Årsrapport for 2011 fra Nokas Security AS.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

   
Saksopplysninger:
Nokas Security AS har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til avtalt program med sekretariat (rådmannens stab). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas Security AS fortsatt har en åpen dialog med ekspeditører og de ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutinene for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.

For øvrig vises til rapporten.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.03.2012 11:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS