Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

57/12 - Salgsbevillinger

Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/8075 - /U63

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.06.2012 57/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Coop Inn-Trøndelag SA – org. nr. 938 548 005
  Coop Inn-Trøndelag SA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger:
   
  Coop Mega Verdal
  Coop Marked Vuku
  Coop Prix Ørmelen
  Coop Prix Vinne
   
  Bevillingen gis i perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Coop Inn-Trøndelag BA v/Unni Storstad som daglig leder.
   
  Styrere og stedfortredere slik:
  Coop Mega Verdal 
  Styrer for salgsbevillingen:  Ørnulf Kvello
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen:  Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren:  Ulla Aksnes
   
  Coop Prix Verdal (Ørmelen)
  Styrer for salgsbevillingen:  Rolf Staberg
  Stedfortreder for styreren:  Hege Solli
   
  Coop Prix Vinne
  Styrer for salgsbevillingen:  Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren:  Hanne Lundgren
   
 2. Rema 1000 Verdal Anders Juberg AS – org. nr. 976 842 510
  Rema 1000 Anders Juberg AS med Anders Juberg som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikke i gruppe
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Rema 1000 Verdal Anders Juberg SA med Anders Juberg som daglig leder.
   
  Styrer for salgsbevillingen: Anders Juberg.
  Stedfortreder for styreren: Jan Juberg.
   
 3. Rimi Verdal v/ICA Norge AS – org. nr. 931 186 744
  Rimi Verdal v/ICA Norge AS v/daglig leder Ingun Syverstad gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: ICA Norge AS v/daglig leder Ingun Syverstad.
   
  Styrer for salgsbevillingen: Heidi Helene Bakk.
  Stedfortreder for styreren: Trine Karin Fjerdingen.
   
 4. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223
  Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen.
   
  Styrer for salgsbevillingen: Glenn Pettersen.
  Stedfortreder for styreren: Stian Røtvold.
   
 5. Norgesgruppen Meny Midt-Norge – org. nr. 989 917 692
  Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS v/daglig leder Kjell Nustad gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS v/daglig leder Kjell Nustad.
   
  Styrer for salgsbevillingen: Unni Kummernes.
  Stedfortreder for styreren: Kristin Reistad.
   
 6. Lars Røstad AS (Rema 1000 Boby’n) – org. nr. 995 517 744
  Lars Røstad AS v/daglig leder Lars Røstad gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:  Lars Røstad AS v/daglig leder Lars Røstad.
   
  Styrer for salgsbevillingen: Lars Røstad.
  Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen.
   
  --------------------
  Følgende salgstider gjelder fra bevillingsperioden 01.07.12-30.06.12 for samtlige bevillingsinnehavere, vedtatt i kommunestyrets møte 29. mai 2012 under sak 44/12:
 • Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.
   
 • På dager før søn- og helligdager.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
  Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.
   
 • Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.
   
 • På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.
   
 • Bevillingsinnehaver har ansvaret for at bevillingspliktig alkoholholdig drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken. Alkoholholdig drikke skal tildekkes ved salgstidens slutt.
   

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Rådmannens brev datert 03.01.12 ad. fornyelse av salgsbevilling.
 2. Søknader med diverse vedlegg.
 3. Oversendelsesbrev til Lensmannen og NAV Verdal (sosialleder).
 4. Uttalelser fra Lensmannen og NAV Verdal.
   

Klageadgang:
Fylkesmannen er klageinstans etter alkoholloven.

 
Saksopplysninger:
Bevillingsperioden for salg av alkoholholdig drikk utløper 30. juni 2012. Følgende salgssteder har søkt om fornyelse av sine bevillinger for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1:

 1. Coop Inn-Trøndelag SA – org. nr. 938 548 005 ved:
  Bevillingsinnehaver: Coop – Inntrøndelag SA – org. nr. 938 548 005
  Nordgata 14, 7650 Verdal
  v/daglig leder: Unni Storstad.
  Styrets leder: Unni Storstad.
  Coop Inn-Trøndelag SA har søkt om fornyelse ved følgende salgssteder:
   
  Coop Mega Verdal 
  Styrer for salgsbevillingen:  Ørnulf Kvello
  Stedfortreder for styreren:  Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen:  Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren:   Ulla Aksnes
   
  Coop Prix Verdal (Ørmelen)
  Styrer for salgsbevillingen:  Rolf Staberg
  Stedfortreder for styreren:   Hege Solli
   
  Coop Prix Vinne
  Styrer for salgsbevillingen:  Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren:   Hanne Lundgren
   
 2. Rema 1000 Verdal – Anders Juberg AS – org. nr. 976 842 510
  Salgsvirksomheten drives av selskapet Anders Juberg AS.
  Eiere: Anders Juberg 70 % og Jan Juberg 30 %.
  Styrets leder:    Anders Juberg.
  Daglig leder:    Anders Juberg.
  Bevillingsinnehaver:   Anders Juberg AS v/daglig leder Anders Juberg.
  Styrer for salgsbevillingen:  Anders Juberg.
  Stedfortreder for styreren:   Jan Juberg.
   
 3. Rimi Verdal v/ICA Detalj AS – org. nr. 931 186 744
  Salgsvirksomheten drives av ICA Norge AS.
  Styrets leder:   Per-Erik Kenneth Bengtsson.
  Daglig leder:   Ingun Syverstad.
  Bevillingsinnehaver: ICA Norge AS v/Ingun Syverstad.
  Styrer for salgsbevillingen: Heidi Helen Bakk.
  Stedfortreder for styreren:  Trine Karin Fjerdingen.
   
 4. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223
  Selskapet Bunnpris Verdal AS har følgende eiere:
  I. K. Lykke AS   - eier 90,1 %.
  Trond Lykke (B-Finans AS) - eier 9,9 %.
  Styrets leder:    Trond Lykke.
  Daglig leder:   Glenn Pettersen.
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen.
  Styrer for salgsbevillingen: Glenn Pettersen.
  Stedfortreder for styreren:  Stian Røtvold.
   
 5. Meny Verdal v/Norgesgruppen Meny Midt-Norge – org. nr. 989 917 692
  Salgsvirksomheten drives av Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS.
  Styrets leder:   Terje Nytrem.
  Daglig leder:   Kjell Nustad.
  Bevillingsinnehaver: Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for salgsbevillingen: Unni Kummernes.
  Stedfortreder for styreren:  Kristin Reistad.
   
 6. Lars Røstad AS (Rema 1000 Boby’n) – org. nr. 995 517 744
  Salgsvirksomheten drives av Lars Røstad AS.
  Eier:     Lars Røstad - 100 %.
  Styrets leder:   Lars Røstad.
  Daglig leder:   Lars Røstad.
  Bevillingsinnehaver: Lars Røstad AS.
  Styrer for salgsbevillingen: Lars Røstad.
  Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen.
   

Søknadene er oversendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse:

Det er fra Lensmannens og NAVs side intet til hinder for fornyelse av salgsbevilling på de omsøkte steder.

Rådmannen vil bemerke følgende i tilknytning til søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1:

Bevillingsperioden:
Kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyret tiltrer.

Rådmannen vil tilrå at samtlige søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk fornyes for 4 år og med opphør senest 30. juni 2016.

Salgstider ble vedtatt i egen sak i kommunestyret 29. mai 2012.  Det ble i samme sak vedtatt følgende vilkår:

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.

Aldersgrense
Salg av øl med alkoholinnhold over 2,5 volumprosent må ikke skje til noen under 18 år. Den som selger øl med alkoholinnhold over 2,5 volumprosent må ha fylt 18 år.

Godkjenning av styrer for salgsbevilling og stedfortreder for disse.
Styrer for salgsbevilling og stedfortreder må være over 20 år.

Styrer for stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling og ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Alle som er oppført som styrer og stedfortreder for styrer har bestått kunnskapsprøve.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.06.2012 12:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS