Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

59/12 - Skjenkebevillinger

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/48 - /U63

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.06.2012 59/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Mat og Vinhuset Verdal AS – org.nr. 997 498 348
  Mat og Vinhuset AS v/daglig leder Ibrahim Balci gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens 1. og 2. etasje, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 på inngjerdet området på framsiden av lokalet.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Mat og Vinhuset Verdal As v/daglig leder Ibrahim Balci.
  Skjenkestyrer: Zekeriya Balci.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Helga Tuset.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:  Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 2. China Palace – org.nr. 977 108 985
  China Palace v/ Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: China Palace v/Lu Dexiong
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Skjenketid:  
  Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag:   Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag:   Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
   
 3. Stiklestad Hotell AS – org.nr. 889 583 002
  Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes gis alminnelig bevilling for:
   
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler.
  - Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på hotellrommene, i henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  - Molåna
  - Stiklestadir.
   
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler
  - Uteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  - Stiklestadir
   
  skjenking av brennevin i Molånas lokaler til sluttede selskaper.
   
  utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  - Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  - Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).
  - Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  - Hærmannshuset
  - Vegvokterboligen
  - Husmannsplassen
  - Almåsstuggu
  - Moxneslåna
  - Kongsstuggu
  - Gjersinghuset
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer:  Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Solveig Indahl.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
   
 4. Aboteke Restaurantdrift AS – org. nr. 977 189 799
  Aboteke Restaurantdrift AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Abotekets lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet (permanent plass og sommeroppstillingsplass på framsiden og i bakgården).
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Aboteke Restaurantdrift AS.
  Skjenkestyrer:  Morten Aune
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Tina Mari Stang Krokstad
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 5. Siciliana AS – org.nr. 984 778 384
  Siciliana AS v/ daglig leder Ibrahim Balci gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siciliana AS v/daglig leder Ibrahim Balci.
  Skjenkestyrer:  Necati Tavukcu.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
   
 6. Palermo Verdal AS – org. nr. 996 692 248
  Palermo Verdal AS v/daglig leder Kahram Mahmoud Tamo gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler samt utendørs skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 innenfor et nærmere avgrenset område utenfor restauranten.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:  Palermo Verdal AS v/daglig leder Kahram Mahmoud Tamo.
  Skjenkestyrer:   Kahram Mahmoud Tamo.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Raad Mohammed Shihab.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 – 23.00
   
 7. Coop Inn-Trøndelag SA`s Minsaas Cafè – org. nr. 938 548 005
  Coop Inn-Trøndelag SAs Minsaas Cafè ved Unni Storhaug gis alminnelig bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i kafeens lokaler i 1. etasje, samt bevilling for uteskjenking på et nærmere avgrenset område.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:  Coop Inn-Trøndelag SA`s Minsaas Cafe
     v/Unni Storstad
  Skjenkestyrer:   Karin Klepp
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ivar Kvam Overvik
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Mandag – fredag: Fra kl. 10.00 – 19.00
  Lørdag:  Fra kl. 10.00 – 16.00
   
 8. Verdal Brød & Cirkus (inkludert Sandvika fjellstue) – org. nr. 989 537 598
  Verdal Brød & Cirkus AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler ved Verdal Brød & Cirkus:
  - Restaurant og Storsalen m/backstage i 1. etasje.
  - Speilsalen i 2. etasje.
  - samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område ved siden av hovedinngangen på Tindved Kulturhage.
   
  Og bevilling til sluttet selskap ved Sandvika Fjellstue – følgende lokaler:
  - Dagligstue
  - Peisestue 1. etasje
  - Peisestue 2. etasje
  - Konferanserom 2. etasje.
  - Samt uteplass, hageareal i tilknytning til tunet. 
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Brød & Cirkus AS
  Skjenkestyrer:    Trond Anders Lyngstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  Tommy Tangen.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 08.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
 9. Stiklestad Golfklubb Drift AS – org. nr. 988 436 380
  Stiklestad Golfklubb Drift AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:   Stiklestad Golfklubb Drift AS.
  Skjenkestyrer:    Tore Halvorsen (under forutsetning av bestått      kunnskapsprøve i Alkoholloven).
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  Ketil Svartås (under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven).
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
 10. Verdal Hotell AS – org.nr. 996 200 876
  Verdal Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS.
  Skjenkestyrer:  Asbjørg Jakobsen.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Else Mari Toresen.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
   
 11. Værdalsbruket AS (Holmen Gård) – org.nr. 920 082 165
  Værdalsbruket v/Anders Børstad gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler ved Holmen Gård:
  - Salen, spisestue, jaktstue, peisestue og bibliotek/tv-stue i hovedbygning
  - Grishuset
  - Storsal i driftsbygning 
   
  samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område. 
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Værdalsbruket v/daglig leder Anders Børstad.
  Skjenkestyrer:    Bodil Ressem.
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  Karianne Musum Sundby.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 08.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
 12. Pook Thaimat AS – org. nr. 977 363 280
  Pook Thaimat v/daglig leder Soladda S. Kulstad gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i restaurantens lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på avgrenset området utenfor lokalet. 
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Pook Thaimat AS v/Soladda S. Kulstad.
  Skjenkestyrer:  Soladda S. Kulstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Oddleiv Aksnes.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 14.00 til kl. 24.00.
   
 13. Egil Brenne – org.nr. 869 256 242
  Egil Brenne gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Stene spa og kulturgård samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet. 
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Egil Brenne.
  Skjenkestyrer:  Egil Brenne.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Åse Stene Brenne.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 14. Lena Lyngsaunet Alstad (Min Drøm AS) – org.nr. 897 591 332
  Lena Lyngsaunet Alstad gis ikke fornyelse av skjenkebevilling, jfr. Vedtak i sak 44/12 i kommunestyrets møte 29. mai 2012. Der ble det vedtatt bl.a. følgende vilkår:
   
  “Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet til virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, mv. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.”
   
  Begrunnelse:
  I henhold til innsendt forretningsplan er skjenkevirksomheten en liten del av virksomheten. Selve serveringsdelen er regnet ut til å være ca en tredjedel av omsetningen (kaffe, te, kjeks is o.l) Foretakets bransje er i hovedsak salg av interiør, og skjenkebevilling kan ikke anses som naturlig ut fra bransjen. Ut i fra vedtatte vilkår vil da dette ikke anses å være naturlig knyttet til virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
   

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Rådmannens brev av til bevillingsinnehaverne om fornyelse av skjenkebevillingene.
 2. Rådmannens oversendelsesbrev til Lensmannen i Verdal og NAV om uttalelse til de nye søknadene.
 3. Lensmannens og NAVs uttalelser.
 4. Søknader med vedlegg.
   

Klageadgang:
Fylkesmannen er klageadgang etter Alkoholloven.
 

Saksopplysninger:
Søknader om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016

Bevillingsperioden for skjenkebevilling utløper 30. juni 2012. Søknader om bevilling for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016 er mottatt fra følgende:

 1. Mat og Vinhuset Verdal AS – org.nr. 997 498 348
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Mat og Vinhuset Verdal AS v/styreleder Necati Tavukcu og daglig leder Ibrahim Balci.
  Aksjene i dette selskapet er fordelt slik:
  50 % eies av Necati Tavukcu.
  50 % eies av Ibrahim Balci.
  Styreleder: Necati Tavukcu. 
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.
  Bevillingsinnehaver: Mat og Vinhuset Verdal AS v/Ibrahim Balci.
  Skjenkestyrer: Zekeriya Balci.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Helga Tuset.
   
  Skjenketid: 
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 2. China Palace – org.nr. 977 108 985
  Skjenkevirksomheten drives som enkeltmannsforetak med Lu Dexiong som innehaver og daglig leder.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.
  Bevillingsinnehaver: China Palace v/Lu Dexiong
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi
   
  Skjenketid:  
  Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
   
 3. Stiklestad Hotell AS - org.nr. 889 583 002
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes. 
  Styreleder Tore Johnsen.
   
  Det søkes om følgende:
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  • Stiklestad Kultursenters lokaler
  • Stiklestad Hotells lokaler – inkludert hotellrom.
  • Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på
       hotellrommene, i
        henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  • Molåna
  • Stiklestadir.
   
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  • Stiklestad Kultursenters lokaler
  • Stiklestad Hotells lokaler
  • Uteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  • Stiklestadir
   
  skjenking av brennevin i Molånas lokaler til sluttede selskaper.
   
  utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  • Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  • Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område,
       (amfiinngang).
  • Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  • Hærmannshuset
  • Vegvokterboligen
  • Husmannsplassen
  • Almåsstuggu
  • Moxneslåna
  • Kongsstuggu
  • Gjersinghuset
   
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer:   Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  Solveig Indahl.
   
  Skjenketid: 
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
   
 4. Aboteke Restaurantdrift AS – org. nr. 977 189 799
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Aboteke Restaurantdrift AS.
  Selskapet eies 100 % av: Svenn Robert Berg
  Styreleder: Svenn Robert Berg
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Abotekets lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet (permanent plass og sommeroppstillingsplass på framsiden og i bakgården).
   
  Bevillingsinnehaver: Aboteke Restaurantdrift AS
  Skjenkestyrer:  Morten Aune
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Tine Mari Stang Krokstad.
   
  Skjenketid: 
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 5. Siciliana AS – org.nr. 984 778 384
  Skjenkevirksomheten drives av firmaet Siciliana AS v/styreleder Necati Tavukcu og daglig leder Ibrahim Balci, Saupstadringen 57 A, 7018 Saupstad, Trondheim.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang:
  Bevillingsinnehaver: Siciliana AS v/ og daglig leder Ibrahim Balci
  Skjenkestyrer:  Necati Tavukcu
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci
   
  Skjenketid: 
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
   
 6. Palermo Verdal AS – org. nr. 996 692 248
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Palermo Verdal AS Tamo som eies 100 % av Kahram Mahmoud Tamo.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler samt utendørs skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 innenfor et nærmere avgrenset område utenfor restauranten.
   
  Bevillingsinnehaver:  Palermo Verdal AS v/daglig leder Kahram Mahmoud Tamo.
  Skjenkestyrer:    Kahram Mahmoud Tamo.
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  Raad Mohammed Shihab.
   
  Skjenketid: 
  Alle dager fra kl. 13.00 – 23.00
   
 7. Coop Inn-Trøndelag SA`s Minsaas Cafè – org. nr. 938 548 005
  Skjenkevirksomheten eies og drives av Coop Inn-Trøndelag v/daglig leder Unni Storstad
  Styrets leder er Unni Storstad.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 samt bevilling for uteskjenking på et nærmere avgrenset område.
   
  Bevillingsinnehaver: Coop Inn-Trøndelag BA`s Minsaas Cafe v/Unni Storstad
  Skjenkestyrer:   Karin Klepp
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ivar Kvam Overvik
   
  Skjenketid: 
  Mandag – fredag: Fra kl. 10.00 – 19.00
  Lørdag:  Fra kl. 10.00 – 16.00
   
 8. Verdal Brød & Cirkus – org. nr. 989 537 598
  Skjenkevirksomheten drives av Brød & Cirkus AS.
  Eiere:  Trond Asgeir Lyngstad – 52 %, Lars Knutsen – 24%, Trond Anders Holtan – 12% og Anne Grete Lyngstad – 12%.
  Styrets leder: Trond Asgeir Lyngstad.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler ved Verdal Brød & Cirkus:
  - Restaurant og Storsalen m/backstage i 1. etasje.
  - Speilsalen i 2. etasje.
  - samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område ved siden av hovedinngangen på Tindved Kulturhage.
   
  Og bevilling til sluttet selskap ved Sandvika Fjellstue – følgende lokaler:
  - Dagligstue
  - Peisestue 1. etasje
  - Peisestue 2. etasje
  - Konferanserom 2. etasje.
  - Samt uteplass, hageareal i tilknytning til tunet. 
   
  Bevillingsinnehaver: Verdal Brød & Cirkus AS.
  Skjenkestyrer: Trond Anders Lyngstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Tommy Tangen.
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 08.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
 9. Stiklestad Golfklubb Drift AS – org. nr. 988 436 380
  Skjenkevirksomheten drives av Stiklestad Golfklubb Drift AS.
  Styrets leder er: Mette Rostad.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
   
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Golfklubb Drift AS.
  Skjenkestyrer: Tore Halvorsen – ikke tatt kunnskapsprøve i alkoholloven
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ketil Svartås – ikke tatt kunnskapsprøve i alkoholloven.
   
  Skjenketid:  
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
 10. Verdal Hotell AS – org.nr. 996 200 876
  Skjenkevirksomheten drives av Verdal Hotell AS.
  Selskapet eies 100 % av Kari Lerberg.
  Styreleder: Kari Lerberg.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler (inkludert hotellrom), samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS v/daglig leder Asbjørg Jakobsen.
  Skjenkestyrer:   Asbjørg Jakobsen.
  Stedfortreder for skjenkestyrer:  Else Mari Toresen. 
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
   
 11. Værdalsbruket AS (Holmen Gård) – org.nr. 920 082 165
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Værdalsbruket AS v/daglig leder Anders Børstad.
  Selskapet eies av:
  Storebrand Livsforsikring AS 75 %.
  Storebrand ASA 25 %.
  Styreleder i Værdalsbruket AS: Anders Børstad.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved følgende rom/lokaler ved Holmen Gård:
  - Salen, spisestue, jaktstue, peisestue og bibliotek/tv-stue i hovedbygning.
  - Grishuset.
  - Storsal i driftsbygning. 
   
  samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område utendørs (gårdstun og hageanlegg).
   
  Bevillingsinnehaver: Værdalsbruket v/daglig leder Anders Børstad.
  Skjenkestyrer:    Bodil Ressem.
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  Karianne Musum Sundby.
   
  Skjenketid:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:  fra kl 08.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3:   fra kl. 13.00 – 01. 00
   
 12. Pook Thaimat AS – org. nr. 977 363 280
  Skjenkevirksomheten drives av Pook Thaimat v/daglig leder Soladda S. Kulstad.
  Eiere:
  Soladda S. Kulstad – 25 %.
  Bård Andre Kulstad – 25 %.
  Oddleiv Aksnes – 25 %.
  Bumprom Aksnes – 25 %.
  Styrets leder: Oddleiv Aksnes.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i restaurantens lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på avgrenset området utenfor lokalet. 
   
  Bevillingsinnehaver: Pook Thaimat AS v/Soladda S. Kulstad.
  Skjenkestyrer:  Soladda S. Kulstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Oddleiv Aksnes.
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 14.00 til kl. 24.00.
   
 13. Egil Brenne – org.nr. 869 256 242
  Skjenkevirksomheten drives av Egil Brenne som enkeltmannsforetak.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Stene spa og kulturgård samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet. 
   
  Bevillingsinnehaver: Egil Brenne.
  Skjenkestyrer:  Egil Brenne.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Åse Stene Brenne.
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
 14. Lena Lyngsaunet Alstad (Min Drøm AS) – org.nr. 897 591 332
  Skjenkevirksomheten drives av Lena Lyngsaunet Alstad.
  Min Drøm AS har følgende eiere:
  Lena Lyngsaunet Alstad- 50 %.
  Rolf Alstad – 50 %. 
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved Min Drøm AS samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på avgrenset området utenfor lokalet. Her må frisiktsone på 2 meter ivaretas. 
   
  Bevillingsinnehaver: Lena Lyngsaunet Alstad.
  Skjenkestyrer:  Lena Lyngsaunet Alstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Søker om fritakelse for kravet.
   
  Skjenketid:
  Mandag til lørdag: Fra kl. 10.00 til kl. 18.00.
   

--------------------------------------------------------------------------

Søknadene er oversendt Lensmannen i Verdal og NAV til uttalelse.

Det er det 31.05.12 mottatt slik uttalelse fra NAV:
“Vi viser til oversendte søknader om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 07.07.12 til 30.06.16, j.fr. deres brev av 24.04.12.

Vi har følgende merknader til søknadene:

Stiklestad Golfklubb Drift:
Vi viser her til vedtak i kommunestyret i mai 2012 om retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk.  Her blir det påpekt at alkoholholdig drikk ikke skal skjenkes i forbindelse med idrettsarrangement.  Det bør derfor vurderes om omfanget av skjenkingen det her søkes om er i innenfor det som er akseptabelt i forhold til den idrettslige aktiviteten som drives der.

Lena L Alstad (Min Drøm AS):
Her vil vi peke på den kommentaren vi hadde når forrige søknad fra virksomheten ble behandlet.  Den lød som følger:

Dette er en butikk som ikke ”naturlig” har alkoholholdig drikke som en del av sitt tilbud som for eksempel en dagligvarebutikk.  Det er heller ikke et serveringssted som har servering av en slik art at alkoholholdig drikke ”naturlig” hører til. 

I Verdal er det mange små og større ”nisjebutikker”.  Hvis det innvilges skjenkebevilling her, så vil dette skape presedens i forhold til andre slike butikker hvis disse ønsker å søke om tilsvarende bevilling.  Dette kan medføre at det blir mange slike små skjenkesteder i kommunen.

Vi ber om at dette blir vurdert grundig før eventuell fornyelse av skjenkebevilling blir innvilget.

Til de øvrige søknadene har ikke NAV Verdal noen innvending til at de innvilges i henhold til fremsatte søknader.”


Lensmannen har opplyst i brev datert 19.05.12 at han har ingen innvending mot at det gis bevilling til skjenking av alkohol i det angitte tidsrom for angitte skjenkesteder i Verdal.

Rådmannen vil bemerke følgende i tilknytning til søknadene om fornyelse av skjenkebevilling:

Bevillingsperioden:
Kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Det kan opplyses at Verdal kommunestyre alltid tidligere har gitt skjenkebevillingene for 4 år. Rådmannen vil derfor tilrå at skjenkebevillingene også denne gang fornyes for 4 år med opphør senest 30. juni 2016.

VILKÅR FOR SKJENKEBEVILLINGER:

Det ble i kommunestyrets møte 29.05.2012 i sak 44/12 vedtatt følgende vilkår og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 01.07.2012 – 30.06.2016:

Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2012-2016 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn).
   

Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.
   

Rådmannen for sin del sitter ikke inne med opplysninger og kjenner ikke til forhold som skulle tilsi endringer av gjeldende skjenketider i kommunen, utenom det som er kommentert under saksopplysninger. Saken er i tillegg tatt opp i Politirådet og det er heller ikke der innsigelser til at skjenketidene blir som før. Rådmannen vil derfor tilrå at den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Videre tilrår rådmannen følgende salgstider for bevillingsperioden 2012-2016 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 89/08 unntatt for påske-, pinse-, juli og nyttårsaften):


Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Aldersgrenser:
Skjenking av brennevin må ikke skje til noen under 20 år.
Skjenking av annen alkoholholdig drikk må ikke skje til noen under 18 år.

Den som skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3 må være fylt 20 år og den som skjenker alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år.

Godkjenning av skjenkestyrere og stedfortredere for disse.

Skjenkestyrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser i medhold av den.
Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

Rådmannen er delegert myndighet fra kommunestyret til å godkjenne styrere og stedfortredere for skjenkebevillinger.

Min Drøm AS, har søkt om å fravike kravet om stedfortreder for styrer. Begrunnelsen for dette er virksomhetens begrensede omfang.
Alkoholloven § 1.7c første ledd sier bl.a.:
”For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- og skjenkestedets størrelse...”

Kommentar til Alkohollovens § 1.7c.3 sier følgende:
”Første ledd stiller krav om at én person skal godkjennes som styrer og én som stedfortreder for hver bevilling. Kravet gjelder i utgangspunktet også ved søknad om bevilling for en bestemt anledning og ambulerende skjenkebevilling. Dersom kravet om stedfortreder er urimelig tyngende, kan kommunen gjøre unntak fra kravet, for eksempel hvis virksomheten er svært liten.”

Lensmannen har ingen kommentar i forhold til søknaden om å fravike kravet om stedfortreder.

Det er ikke alle som er nevnt som styrer og stedfortredere i søknadene som har avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven. Rådmannen har vært i kontakt med de i tillegg til Nokas Security og fått bekreftet at disse er oppmeldt til prøve og at diplom vil bli sendt hit fortløpende. Rådmannen foreslår at disse blir godkjent under forutsetning av bestått kunnskapsprøve.

Ut i fra dette vil rådmannen i likhet med lensmannen tilrå at innkomne søknader om fornyelse av skjenkebevilling imøtekommes for perioden 01.07.2012 – 30. juni 2016, unntatt søknaden fra Min Drøm AS, se nedenfor. 
 

Vurdering:
Lena Lyngsaunet Alstad gis ikke fornyelse av skjenkebevilling ved Min Drøm AS, jfr. Vedtak i sak 44/12 i kommunestyrets møte 29. mai 2012. Der ble det vedtatt bl.a. følgende vilkår:

“Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet til virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, mv. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.”

Etter rådmannens vurdering og innsendt forretningsplan er skjenkevirksomheten en liten del av virksomheten. Selve serveringsdelen er regnet ut til å være ca en tredjedel av omsetningen (kaffe, te, kjeks is o.l) Foretakets bransje er i hovedsak salg av interiør, og skjenkebevilling kan ikke anses som naturlig ut fra bransjen. Ut i fra vedtatte vilkår vil da dette ikke anses å være naturlig knyttet til virksomhetens bransje og omsetningsforhold og tilrås derfor ikke

NAVs kommentar i forhold til søknad fra Stiklestad Golfklubb Drift AS.
Det vises i brevet fra NAV til vedtak i kommunestyret den 29. mai 2012 der det er påpekt at alkoholholdig drikk ikke skal skjenkes i forbindelse med idrettsarrangement. Etter rådmannens vurdering er Stiklestad Golfklubb en idrettsarena og ikke ett idrettsarrangement. Det er videre i klubbhuset det er skjenking, og det lokalet brukes til matservering til klubbens medlemmer i tillegg til at det blir brukt som selskapslokale. Rådmann tilrår derfor at det gis fornyelse av skjenkebevilling ved Stiklestad Golfklubb Drift AS.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.06.2012 12:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS