Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

76/12 - Justering prisbeløp

Stiklestadprisen og Verdal kommunes kulturpris - justering av prisbeløp

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2012/4809 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 76/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Prisbeløp for Stiklestadprisen og Verdal kommunes kulturpris justeres til kr 25.000 pr pris. 

 
Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
Prisbeløpet for Stiklestadprisen er kr 20.000 og for Verdal kommunes kulturpris kr 10.000. Dette har ikke vært justert siden 2004 da statuttene sist ble revidert. Det foreslås at begge prisbeløpene justeres opp og at kulturprisen justeres slik at beløpet harmoniseres med Stiklestadprisen, selv om Stiklestadprisen må kunne sies å ha et bredere nedslagsfelt enn kommunens egen kulturpris.

Nytt prisbeløp foreslås til kr 25.000 for begge prisene med virkning for utdelingen i 2012.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.06.2012 12:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS