Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

77/12 - Søknad om skjenkebevilling

Rita Rønning og Gunnhild Leirset: søknad om skjenkebevilling ved Granfosshuset

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/4503 - /U63

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 77/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Rita Rønning håndarbeidsstue, org. nr. 987 733 276, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt fra 21.06.2012 og ut neste bevillingsperiode til 30.06.2016 ved Granfosshuset.
 2. Rita Rønning og Gunnhild Leirset godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges slik:
  Mandag-torsdag: fra kl. 17.00 til kl. 23.00.
  Fredag-lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
  Søndag/helligdag: fra kl. 13.00 til kl. 20.00
   

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
Rita Rønnings håndarbeidsstue, org.nr. 987 733 276, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 0g 2 ved Granfosshuset. Søknaden gjelder også avgrenset (inngjerdet) området utendørs.

Granfosshuset drives av Rita Rønnings håndarbeidsstue, org.nr. 987 733 276, og Gunnhild Leirset, org. nr. 985 277 184, med 50 % hver. Begge er registrert som enkeltmannsforetak.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 06.06.12 avgitt slik uttalelse:
“Lensmannen i Verdal har ingen bemerkninger til søknaden.”

NAV Verdal har i brev datert 05.06.12 avgitt slik uttalelse:
“Granfosshuset driver med noe salgsvirksomhet, men det vurderes slik at virksomheten i hovedsak driver med servering. NAV har derfor ikke noen innvendinger mot at skjenkebevilling blir gitt i henhold til søknad. “

Granfosshuset er et serveringssted tilknyttet laksetrappa i Granfossen. Driften i Granfosshuset er beskrevet av søkere til å være kafe og servering, ikke salgsvirksomhet.

Rådmann vil ut i fra dette tilrå at søknaden innvilges som omsøkt med henholdsvis Rita Rønning og Gunnhild Leirset som styrer og stedfortreder for styrer.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.06.2012 12:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS