Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

92/12-Tilleggsareal-Vangstad

Åsmund Vangstad. Kjøp av tilleggsareal 1721/277/305

Saksbehandler : John Ragnar Sæther

Arkivref : 2012/6641 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 20.09.2012 92/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Åsmund Vangstad  tilbys å kjøpe eiendommen 1721/277/305.
  2. Kjøpesummen settes til kr. 20.000.
  3. Kjøper dekker kostnader ved fradeling, oppmåling og tinglysing.
  4. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre salget.
     

Vedlegg
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Diverse byggesaker behandlet i bygningsråd og Teknisk hovedutvalg i perioden 1990 – 95 om tilgrensende arealer. 
 

Saksopplysninger:
Åsmund Vangstad er eier av eiendommene Bergshaugen 15, 1721/277/281 og 304. og søker om å kjøpe kommunens eiendom 1721/277/305 på 256,5 m2 som tilleggsareal til sin eiendom. Området var opprinnelig meget bratt og ulent, men er siden 90-tallet gitt en terrassemessig utforming av søker. Det omsøkte areal ble etablert som egen eiendom i forbindelse med garasjebygging, men ikke hjemmelsoverført. I forbindelse med salg av hovedeiendommen ønsker søker å ordne opp i forholdene. Området har ingen allmenn eller kommunal bruksverdi. Det vises til situasjonskart nedenfor.

Situasjonskart over einedommene

 

Vurdering:
Det foreligger ikke forhold som tilsier at søknaden ikke bør imøtekommes. Området er berglendt og har ingen bruksverdi for andre. Veiledende pris for tilleggsareal i området er kr. 100,00 pr. m2, og med mulighet for justering på inntil 25 %, avhengig av arealets beskaffenhet og bruksverdi. Dette tilsier en betydelig prisreduksjon.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.09.2012 09:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS