Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

6/13-NG Meny Midt-Norge AS - søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny Verdal

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/8702 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.13 6/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. NG Meny Midt-Norge AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Meny Verdal.
 2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 3. Formannskapet godkjenner som
  Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
  Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
NG Meny Midt-Norge AS, org. nr. 989 917 692, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Meny Verdal.

Meny Verdal har salgsbevilling fra før, men pga at eierforholdet til NG Meny Midt-Norge er endret kreves det i henhold til alkohollovens §1-10 søknad om ny bevilling.  

Søknader er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal som har avgitt følgende uttalelser:

 • Lensmannen har i brev datert 03.01.13 ingen innvendinger mot at søknaden innvilges.
 • NAV Verdal har i brev datert 21.12.12 ingen innvendinger mot at søknaden innvilges.

Rådmannen tilrår ut i fra dette at NG Meny Midt-Norge AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny Verdal, med Hanne Hallem som bevillingens styrer og Kristin Reistad Reinås som stedfortreder for styrer. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 14:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS